Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Blogerzy promują Beskid Gorlicki i markę Karpating!

Na przełomie września i października, w związku z projektem LGD Beskid Gorlicki pn. „Odkryj Karpating!" nasz region odwiedzili blogerzy podróżniczy – dzięki nim o Beskidzie Gorlickim i użytkownikach znaku marki Karpating usłyszało setki tysięcy osób!

Każdy z blogerów na bieżąco prowadził relacje ze swojej wyprawy na Facebooku, Instagramie i TikToku. Powstało wiele ciekawych postów w mediach społecznościowych oraz inspirujące wpisy na blogach – zapraszamy do lektury.

Na nasze zaproszenie, Beskid Gorlicki odwiedzili:

Hasające Zające: https://www.facebook.com/hasajacezajace

Podróże bez ości: https://www.facebook.com/podrozebezosci

RudeiCzarne: https://www.facebook.com/rudeiczarne

Życie w podróży: https://www.facebook.com/zyciewpodrozy

Podczas kilku dni pobytu, nasi goście mieli wyjątkową okazję poznania bogatej historii naszego regionu, lokalnej kultury oraz zasmakowania w regionalnych produktach i potrawach.

Czytaj więcej...

Dostępna jest już nasza nowa publikacja przedstawiająca piękno naszego regionu – „Odkryj Beskid Gorlicki”.

Czterdziestostronicowy, bogato ilustrowany folder zawiera informacje o najważniejszych atrakcjach ziemi gorlickiej oraz użytkownikach znaku marki lokalnej Karpating. Będzie on dostępny bezpłatnie w punktach informacji turystycznej na terenie powiatu gorlickiego.

 

Zadanie publiczne pn. „Odkryj Karpating!” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0023/2256/UDOT/DT/BP z dnia 25 maja 2023 r.


 

W ramach projektu „Odkryj Karpating!” powstał krótki film i spot promujący Beskid Gorlicki i użytkowników marki lokalnej Karpating. To nasza kolejna inicjatywa, która w nietuzinkowy i oryginalny sposób pokazuje piękno i bogactwo naszego regionu.

Dzięki przeprowadzonej na początku listopada kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych marki Karpating, spot dotarł już do ponad 100 tysięcy użytkowników Facebooka i Instagrama.

Realizacja filmów: RMVisionProductions

W materiale filmowym wykorzystano także kadry z archiwum Miasta Gorlice, Gminy Sękowa i Bieckiego Centrum Kultury.

 

Spot dostępny jest tutaj 

Film dostępny jest tutaj

 

Zachęcamy do oglądania i udostępniania. Naprawdę warto!

 

Zadanie publiczne pn. „Odkryj Karpating!” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0023/2256/UDOT/DT/BP z dnia 25 maja 2023 r. 

Działając na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” na dzień 17.10.2023 r. (tj. wtorek) na godzinę 15:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach, przy ul. Bieckiej 3, sala posiedzeń

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbytego 02.06.2023 r. 
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej od Jednostek Samorządu Terytorialnego na Stowarzyszenie LGD „Beskid Gorlicki”.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”

W biurze LGD wyłożony jest do wglądu protokół z poprzedniego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Jednocześnie prosimy o uregulowanie składek członkowskich (24 zł). Prosimy o wpłaty na rachunek bankowy nr: BGŻ BNP PARIBAS S.A  62 2030 0045 1110 0000 0427 5040 (wpłata składki z dopiskiem "składka członkowska").

Obecność członków Stowarzyszenia obowiązkowa. W przypadku niemożności wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków prosimy o usprawiedliwienie nieobecności.


 

Informacja pomocnicza dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy w związku z ogłoszonym naborem wniosków w zakresie:

1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Ogłoszenie 2/2023)
2. Podejmowanie działalności gospodarczej (Ogłoszenie 3/2023)

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przedstawiamy kilka ważnych informacji dotyczących dokumentacji aplikacyjnej:

INFORMACJA POMOCNICZA DO NABORU_2/2023_POBIERZ

INFORMACJA POMOCNICZA DO NABORU_3/2023_POBIERZ

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech