Umowa ramowa

Aktualizacja załączników do umowy ramowej:

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura_04.01.2024

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników Biura LGD_06.09.2023

 

Aneks nr 20 do umowy ramowej z dnia 12 maja 2016 roku. 

Aneks nr 20 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Załącznik do umowy:

  1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki" _06.09.2023


Aktualizacja załączników do umowy ramowej:

1. Regulamin organu decyzyjnego_02.06.2023

 

Aneks nr 19 do umowy ramowej z dnia 12 maja 2016 roku. 

Aneks nr 19 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

 

Aneks nr 18 do umowy ramowej z dnia 12 maja 2016 roku. 

Aneks nr 18 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

 Załącznik do umowy:

   1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki"_28.11.2022

 

Aneks nr 17 do umowy ramowej z dnia 12 maja 2016 roku. 

Aneks nr 17 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Załącznik do umowy:

  1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność_17.06.2022

 

Aneks nr 16 do umowy ramowej z dnia 12 maja 2016 roku. 

Aneks nr 16 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

 

Aneks nr 15 do umowy ramowej z dnia 12 maja 2016 roku.

Aneks nr 15 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

 

Aktualizacja załączników do umowy ramowej:

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura_29.01.2021

 

Aneks nr 14 do umowy ramowej z dnia 12 maja 2016 roku.

Aneks nr 14 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Załącznik do umowy:

  1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność_31.07.2020

 

Aneks nr 13 do umowy ramowej z dnia 12 maja 2016 roku.

Aneks nr 13 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Załącznik do umowy:

  1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność_27.06.2020

 

Aneks nr 12 do umowy ramowej z dnia 12 maja 2016 roku.

Aneks nr 12 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

 

Aneks nr 11 do umowy ramowej z dnia 12 maja 2016 roku.

Aneks nr 11 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

 

Aktualizacja załączników do umowy ramowej:

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura_28.12.2019

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników Biura LGD_28.12.2019

 

Aktualizacja załączników do umowy ramowej_09.12.2019 r:

  1. Kryteria wyboru operacji:

    Kryteria wyboru operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

    Kryteria wyboru operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

    Kryteria wyboru operacji w zakresie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, wspierania współpracy między podmiotami, rozwoju rynków zbytu

    Kryteria wyboru operacji w zakresie integracji i aktywizacji, ochrony dziedzictwa i promocji obszaru

    Kryteria wyboru grantobiorców 

 

Aneks nr 10 do umowy ramowej z dnia 12 maja 2016 roku.

Aneks nr 10 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

 

Aneks nr 9 do umowy ramowej z dnia 12 maja 2016 roku.

Aneks nr 9 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

 

Aneks nr 8 do umowy ramowej z dnia 12 maja 2016 roku.

Aneks nr 8 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

 

Aktualizacja załączników do umowy ramowej_02.01.2019 r:

  1. Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR: 

    Procedura oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

    Procedura oceny i wyboru operacji własnych

  1. Kryteria wyboru operacji:

    Kryteria wyboru operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

    Kryteria wyboru operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

    Kryteria wyboru operacji w zakresie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, wspierania współpracy między podmiotami, rozwoju rynków zbytu

    Kryteria wyboru operacji w zakresie integracji i aktywizacji, ochrony dziedzictwa i promocji obszaru

    Kryteria wyboru grantobiorców 

 

Aneks nr 7 do umowy ramowej z dnia 12 maja 2016 roku.

1. Aneks nr 7 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Załącznik do umowy:

  1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność_20.12.2018

 

Aktualizacja załączników do umowy ramowej:

1. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników Biura LGD_21.02.2018

 

Aneks nr 6 do umowy ramowej z dnia 12 maja 2016 roku.

1.Aneks nr 6 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Załącznik do umowy:

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

 

Aneks nr 5 do umowy ramowej z dnia 12 maja 2016 roku.

1. Aneks nr 5 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Załącznik do umowy:

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

 

Aktualizacja załączników do umowy ramowej_08.11.2017r:

1. Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR: 

    Procedura oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

    Procedura oceny i wyboru operacji własnych

    Procedura oceny i wyboru grantobiorców oraz ocena realizacji projektu grantowego

2. Kryteria wyboru operacji:

    Kryteria wyboru operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

    Kryteria wyboru operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

    Kryteria wyboru operacji w zakresie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, wspierania współpracy między podmiotami, rozwoju rynków zbytu

    Kryteria wyboru operacji w zakresie integracji i aktywizacji, ochrony dziedzictwa i promocji obszaru

    Kryteria wyboru grantobiorców 

 

Aneks nr 4 do umowy ramowej z dnia 12 maja 2016 roku.

1. Aneks nr 4 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

 

Aktualizacja załączników do umowy ramowej:

1. Procedura oceny i wyboru grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego

2. Załącznik nr 7 do Procedury oceny i wyboru grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego_wersja obowiązująca po 27.06.2017r

 

Aneks nr 3 do umowy ramowej z dnia 12 maja 2016 roku.

1. Aneks nr 3 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Załączniki do umowy

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

2. Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR:

    Procedura oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

    Procedura oceny i wyboru operacji własnych

3. Regulamin organu decyzyjnego

4. Kryteria wyboru operacji:

    Kryteria wyboru operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

    Kryteria wyboru operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

    Kryteria wyboru operacji w zakresie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, wspierania współpracy między podmiotami, rozwoju rynków zbytu

    Kryteria wyboru operacji w zakresie integracji i aktywizacji, ochrony dziedzictwa i promocji obszaru

    Kryteria wyboru grantobiorców

5. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników Biura LGD

 

Aktualizacja załączników do umowy ramowej:

1. Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura_09.08.2016

2. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników Biura LGD_09.08.2016

 

Aneks nr 2 do umowy ramowej z dnia 12 maja 2016 roku.

1. Aneks nr 2 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Załączniki do umowy

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

 

Aneks nr 1 do umowy ramowej z dnia 12 maja 2016 roku.

1. Aneks nr 1 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Załączniki do umowy

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

2. Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR

3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR: 

    Procedura wyboru i oceny operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

    Procedura wyboru i oceny operacji własnych

4. Regulamin organu decyzyjnego

5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

6. Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura

7. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

8. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania  lub zmiany kryteriów

 

Umowa ramowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność z dnia 12 maja 2016 roku. 

1. Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Załączniki do umowy 

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

2. Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR

3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR 

    Procedura wyboru i oceny operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

    Procedura wyboru i oceny operacji własnych

4. Regulamin organu decyzyjnego

5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

6. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności  pracowników biura LGD

7. Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura

8. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

9. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania  lub zmiany kryteriów

 

 

 

 

 

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech