Polsko-słowackie spotkania Liderów

LGD „Beskid Gorlicki” wraz z Občianskim združeniem MAS LEV, o.z.. - partnerem ze Słowacji zrealizowało projekt "Polsko-słowackie spotkania Liderów".

Głównym celem projektu było budowanie bezpośrednich kontaktów transgranicznych pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania z obszaru pogranicza polsko-słowackiego oraz stworzenie bazy do realizacji projektów współpracy na pograniczu polsko-słowackim.

W projekcie wzięło udział 14 Lokalnych Grup Działania z terenu Polski (powiaty: limanowski, myślenicki, gorlicki, nowosądecki, nowotarski, tatrzański) oraz 6 Lokalnych Grup Działania z terenu Słowacji.

W celu ułatwienia nawiązywania i rozwijania współpracy pomiędzy LGD-ami biorącymi udział w projekcie opracowano i wydano informator "Dziś się poznajemy, jutro współpracujemy - informator o Lokalnych Grupach Działania z pogranicza polsko-słowackiego" - pobierz(.pdf)

Zorganizowano także konferencję podsumowującą realizację projektu, która stanowiła okazję do wymiany doświadczeń i przełamania barier językowych, a tym samym do lepszego zapoznania się uczestników. Udział w wizycie studyjnej – stanowiącej element konferencji  pozwolił także na prezentację obszaru LGD „Beskid Gorlicki”.

Czas realizacji projektu: VI - IX 2011 r.

Wartość projektu: 62187,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech