Protokoły, wyniki naborów

 

Posiedzenie Rady Programowej w dniu 07.02.2024 r.

Poniżej przedsytawiamy wyniki oceny:

Dodatkowa dokumentacja z posiedzenia Rady Programowej:

Protokół z posiedzenia Rady_07.02.2024


Posiedzenie Rady Programowej w dniu 11.01.2024 r.

 W dniu 11.01.2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej, którego przedmiotem było omówienie i weryfikacja protestów złożonych w ramach naboru wniosków nr 3/2023. Poniżej przedstawiamy Protokół z Posiedzenia Rady Programowej.

Protokół z posiedzenia Rady_11.01.2024


Posiedzenie Rady Programowej w dniu 19.12.2023 r. 

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:

Nabór 2/2023 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór 3/2023 Podejmowanie działalności gospodarczej 

Protokół z Posiedzenia Rady_19.12.2023


Posiedzenie Rady Programowej w dniu 22.03.2023 r. 

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:

Protokół z Posiedzenia Rady_22.03.2023


Posiedzenie Rady Programowej w dniu 24.02.2023 r.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:

Nabór 4/2022 Zachowanie dziedzictwa lokalnego - Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach LSR

Nabór 5/2022 Rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór 6/2022 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Protokół z posiedzenia Rady_24.02.2023


 

Posiedzenie Rady Programowej w dniu 25.07.2022 r.

W dniu 25.07.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej, którego przedmiotem była weryfikacja wyniku oceny operacji w związku z protestem złożonym w ramach naboru wniosków nr 3/2022. Poniżej przedstawiamy Protokół z Posiedzenia Rady Programowej.

Protokół z posiedzenia Rady_25.07.2022

 


Posiedzenie Rady Programowej w dniu 20.06.2022 r.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:

Nabór nr 3/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej

Protokół z posiedzenia Rady_20.06.2022


 

Posiedzenie Rady Programowej w dniu 26.04.2022 r.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:

Nabór 1/2022 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór 2/2022 Zachowanie dziedzictwa lokalnego - Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach LSR

Protokół z posiedzenia Rady_26.04.2022


Posiedzenie Rady Programowej w dniu 03.01.2022 r.

W dniu 03.01.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej, którego przedmiotem  było wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy ZW a beneficjentem dla operacji w ramach naboru wniosków nr 1/2021 Poniżej przedstawiamy Protokół z Posiedzenia Rady Programowej.

Protokół z posiedzenia Rady_03.01.2022


Posiedzenie Rady Programowej w dniu 02.08.2021 r.

W dniu 02.08.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej, którego przedmiotem była weryfikacja wyników oceny operacji w związku z protestami złożonymi w ramach naboru wniosków nr 5/2021. Poniżej przedstawiamy Protokół z Posiedzenia Rady Programowej.

Protokół z posiedzenia Rady_02.08.2021


Posiedzenie Rady Programowej w dniu 05.07.2021 r.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:

Nabór 5/2021 Rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór 6/2021 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych

Nabór 7/2021 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lista operacji wybranych w ramach naboru wniosków 1/2021 - aktualizacja

Protokół z posiedzenia Rady_05.07.2021


Posiedzenie Rady Programowej w dniu 28.05.2021 r.

 W dniu 28.05.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej, którego przedmiotem było omówienie i weryfikacja protestów złożonych w ramach naboru wniosków nr 1/2021 i 2/2021.Poniżej przedstawiamy Protokół z Posiedzenia Rady Programowej.

Protokół z posiedzenia Rady_28.05.2021


Posiedzenie Rady Programowej w dniu 05.05.2021 r.

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021.

Nabór 1/2021 Podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór 2/2021 Zachowanie dziedzictwa lokalnego - Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach LSR

Nabór 3/2021 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - Szkolenia w zakresie aktywizacji i edukacji w zakresie turystyki

Nabór 4/2021 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych - Szkolenia w zakresie organizacji kultury lub tworzenia oferty spędzenia czasu wolnego

  • Brak złożonych wniosków

Protokół z posiedzenia Rady_05.05.2021


Posiedzenie Rady Programowej w dniu 01.02.2021 r.

 

W dniu 01 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej, którego przedmiotem było wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy ZW a  beneficjentami w ramach naboru wniosków nr 7/2017, 3/2020, 2/2017,13/2018, nr 2/2020. Poniżej przedstawiamy Protokół z Posiedzenia Rady Programowej.

Protokół z posiedzenia Rady_01.02.2021


Posiedzenie Rady Programowej w dniu 16.06.2020 r.

 

W dniu 16 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej, którego przedmiotem była ponowna weryfikacja oceny operacji dokonanej przez Radę w związku ze złożonymi protestami w ramach naboru wniosków nr 2/2020 oraz nr 7/2020. Poniżej przedstawiamy Protokół z Posiedzenia Rady Programowej.

 

Protokół z posiedzenia Rady_16.06.2020


Posiedzenie Rady Programowej w dniu 25.05.2020 r.

Wyniki oceny wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia na posiedzeniu w dniu 29.04.2020r. w ramach naboru  2/2020, 3/2020, 7/2020.

Nabór 2/2020 Rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór 3/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór 7/2020 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Protokół z posiedzenia Rady Programowej _25.05.2020


Posiedzenie Rady Programowej w dniu 29.04.2020 r.

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1/2020, 2/2020, 3/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020.

Nabór 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór 2/2020 Rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór 3/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór 5/2020 Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, 
z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nabór 6/2020 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Nabór 7/2020 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór 8/2020 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych  będących przedsiębiorstwami spożywczymi

Protokół z posiedzenia Rady_29.04.2020


Posiedzenie Rady Programowej w dniu 04.10.2019 r.

W dniu 04 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej, którego przedmiotem było wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach naboru wniosków nr 13/2018.

Protokół z posiedzenia Rady_04.10.2019


Posiedzenie Rady Programowej w dniu 12.08.2019 r.

W dniu 12 sierpnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej, którego przedmiotem było wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach naborów wniosków nr 10/2018, 12/2018 oraz 13/2018.

Protokół z posiedzenia Rady_12.08.2019


Posiedzenie Rady Programowej w dniu 13.05.2019 r.

W dniu 13 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej, którego przedmiotem było omówienie i weryfikacja protestów złożonych w ramach naboru wniosków nr 1/2019 oraz nr 2/2019.

Protokół z posiedzenia Rady_13.05.2019


Posiedzenie Rady Programowej w dniu 24.04.2019 r.

W dniu 24 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej, którego przedmiotem było omówienie i weryfikacja protestów złożonych w ramach naboru wniosków nr 1/2019.

Protokół z posiedzenia Rady_24.04.2019


Posiedzenie Rady Programowej w dniu 01.04.2019 r.

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1/2019, 2/2019

Nabór 1/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór 2/2019 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Protokół z posiedzenia Rady_01.04.2019


Posiedzenie Rady Programowej w dniu 28.01.2019 r.

W dniu 28 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej, którego przedmiotem było wydanie opinii w zakresie możliwości zmian umów o przyznaniu pomocy zawartych pomiędzy ZW a beneficjentami w ramach naborów wniosków nr 1/2017, 12/2018, 13/2018.

Protokół z posiedzenia Rady_28.01.2019


Posiedzenie Rady Programowej w dniu 18.12.2018 r.

W dniu 18 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej, którego przedmiotem było wydanie opinii w zakresie możliwości zmian umów o przyznaniu pomocy zawartych pomiędzy ZW a beneficjentami w ramach naborów wniosków nr 1/2017.

Protokół z posiedzenia Rady_18.12.2018


Posiedzenie Rady Programowej w dniu 27.11.2018 r.

W dniu 27 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej, którego przedmiotem było wydanie opinii w zakresie możliwości zmian umów o przyznaniu pomocy zawartych pomiędzy ZW a beneficjentami w ramach naborów wniosków nr 7/2017, 10/2018.

Protokół z posiedzenia Rady_27.11.2018


Posiedzenie Rady Programowej w dniu 30.10.2018 r.

W dniu 30 października 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej, którego przedmiotem było wydanie opinii w zakresie możliwości zmian umów o przyznaniu pomocy zawartych pomiędzy ZW a beneficjentami w ramach naborów wniosków nr 1/2017, 2/2017.

Protokół z posiedzenia Rady_30.10.2018


Posiedzenie Rady Programowej w dniu 16.10.2018 r.

W dniu 16 października 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej, którego przedmiotem było wydanie opinii w zakresie możliwości zmian umów o przyznaniu pomocy zawartych pomiędzy ZW a beneficjentami w ramach naborów wniosków nr 1/2017, 8/2017, 9/2018, 10/2018, 11/2018.

Protokół z posiedzenia Rady_16.10.2018


Posiedzenie Rady Programowej w dniu 09.08.2018 r.

W dniu 9 sierpnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej, którego przedmiotem było wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy ZW a beneficjentem w ramach naboru wniosków nr 1/2017, 5/2017, 6/2017.

Protokół z posiedzenia Rady_09.08.2018


Posiedzenie Rady Programowej w dniu 09.07.2018 r.

W dniu 9 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej, którego przedmiotem było ustalenie kwoty wsparcia dla wniosków o powierzenie grantu nr 1/2018/G/5, 1/2018/G/8, 1/2018/G/10 złożonych w ramach naboru 1/2018/G oraz wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy ZW a beneficjentem w ramach naboru wniosków nr 6/2017.

Lista grantobiorców wybranych

Protokół z posiedzenia Rady_09.07.2018


Posiedzenie Rady Programowej w dniu 10.05.2018r

W dniu 10 maja 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej, którego przedmiotem było wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy ZW a beneficjentem.

Protokół z posiedzenia Rady_10.05.2018


Posiedzenie Rady Programowej w dniu 09.04.2018r

W dniu 09 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej, którego przedmiotem była ponowna weryfikacja oceny operacji dokonanej przez Radę w związku ze złożonymi protestami w ramach naboru wniosków nr 12/2018 i nr 13/2018.

Lista operacji wybranych w ramach naboru wniosków 13/2018 - aktualizacja

Protokół z posiedzenia Rady_09.04.2018


Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 12/2018, 13/2018,14/2018

Nabór 12/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór 13/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór 14/2018 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi

Protokół z posiedzenia Rady_09.03.2018


Wyniki wyboru grantobiorców w ramach naboru 1/2018/G

Lista grantobiorców wybranych

Protokół z posiedzenia Rady_28.02.2018r.


Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 9/2018, 10/2018,11/2018

Nabór 9/2018 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Nabór 10/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór 11/2018 2018 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych które: a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

Protokół z posiedzenia Rady_19.02.2018


Wyniki oceny wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru 1/2018/G

Lista zadań ocenionych według kryteriów wyboru grantobiorców

Protokół z posiedzenia Rady_10.02.2018r. 


Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 7/2017, 8/2017

7/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej

8/2017 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Protokół z posiedzenia Rady_29.01.2018


Posiedzenie Rady Programowej w dniu 18.11.2017 r.

W dniu 18 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej, z którego dokumentację zamieszczamy poniżej.

Protokół z posiedzenia Rady_18.11.2017

Lista operacji wybranych - nabór nr 5/2017


Posiedzenie Rady Programowej w dniu 06.10.2017r

W dniu 06 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej, którego przedmiotem była ponowna weryfikacja oceny operacji dokonanej przez Radę w związku ze złożonymi protestami w ramach naboru wniosków nr 1/2017 i nr 2/2017.

Protokół z posiedzenia Rady_06.10.2017


Wyniki oceny wniosków w ramach naboru  3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017.

3/2017 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi – w ramach naboru nie został złożony żaden wniosek.

4/2017 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siedzibą dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów 

5/2017 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej z wyłączeniem operacji obejmujących budowę lub przebudowę siłowni, ścieżek/szlaków turystycznych, placów zabaw lub infrastruktury kulturalnej

6/2017 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej z wyłączeniem operacji obejmujących budowę lub przebudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Protokół z posiedzenia Rady_14.09.2017 i 18.09.2017


Wyniki weryfikacji oceny operacji w związku ze złożonymi protestami w ramach naboru 1/2017 i 2/2017.

Protokół z posiedzenia Rady_28.08.2017


Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1/2017 i 2/2017.

1/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej:

2/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej:

Protokół z posiedzenia Rady_04.08.2017

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech