Podejmowanie działalności

Projekty zrealizowane za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”

 

 

Beneficjent:

Łukasz Krystian Smołkowicz

Tytuł Operacji:

Kompleksowa konserwacja i naprawa pojazdów wraz z internetową pomocą drogową oraz mobilną diagnostyką pojazdów.

Realizacja operacji obejmowała:

W ramach realizacji operacji utworzono działalność gospodarczą świadczącą usługi w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych w tym usługi mobilne w miejscu wskazanym przez klienta. W ramach operacji zostały zakupione m.in. podnośnik dwukolumnowy, montażownica wraz z wyważarką, kompresor tłokowy, myjka wysokociśnieniowa.

Kwota dofinansowania w ramach PROW 2014-2020: 60 000,00 zł

Czas trwania realizacji operacji:

VIII 2019 r. – IV. 2020 r.

    


Beneficjent:

Renata Beata Figura

Tytuł Operacji:

Utworzenie firmy zajmującej się renowacją oraz produkcją naczyń liturgicznych i sprzętów sakralnych, opartej na obróbce metali, złoceniu, niklowaniu oraz miedziowaniu.

Realizacja operacji obejmowała:

W ramach realizacji operacji utworzono działalność gospodarczą świadczącą usługi w zakresie renowacji oraz produkcji naczyń liturgicznych i sprzętów sakralnych opartej na obróbce metali, złoceniu, niklowaniu oraz miedziowaniu. W ramach operacji zostały zakupione specjalistyczne maszyny i urządzenia m.in. polerka z pochłaniaczem PSiF, wanna galwaniczna z osprzętem, myjka ultradźwiękowa, filtry świecowe, anody, tokarka, spawarka TIG.

Kwota dofinansowania w ramach PROW 2014-2020: 60 000,00 zł

Czas trwania realizacji operacji:

VIII 2019 r. – IV. 2020 r.

    


Beneficjent:

Damian Sikora

Tytuł Operacji:

Rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług budowlanych

Realizacja operacji obejmowała:

W ramach realizacji operacji utworzono działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych. Zakupiono niezbędne narzędzia oraz maszyny m.in. wiertarki, szlifierki kątowe, agregat szpachlarski, kompresor, spawarkę, pilarkę, rusztowanie aluminiowe.

Kwota dofinansowania w ramach PROW 2014-2020: 60 000,00 zł

Czas trwania realizacji operacji:

XI 2018 r. – I 2019 r.

    


Beneficjent:

Justyna Maria Zastępa

Tytuł Operacji:

Wzrost aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości mieszkańców, na obszarze realizacji LSR poprzez utworzenie nowego podmiotu gospodarczego pn. „Justyna Zastępa Trendy Decor Studio florystyczne”

Realizacja operacji obejmowała:

W ramach realizacji operacji utworzono działalność gospodarczą świadczącą usługi florystyczne. W tym celu zakupiono niezbędny sprzęt m.in. ploter laserowy, komputer typu laptop.

Kwota dofinansowania w ramach PROW 2014-2020: 60 000,00 zł

Czas trwania realizacji operacji:

XI 2018 r. – III 2019 r.

   


Beneficjent:

Dariusz Klisiewicz

Tytuł Operacji:

Utworzenie firmy świadczącej usługi z zakresu geologii, geotechniki i ochrony środowiska.

Realizacja operacji obejmowała:

W ramach realizacji operacji utworzono działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu geologii, geotechniki i ochrony środowiska. W tym celu zakupiono niezbędny sprzęt tj. m.in. aparaturę pomiarową do badań z zakresu geologii i geotechniki, oprogramowanie komputerowe, przyczepę dwuosiową służącą do przewozu urządzeń.

Kwota dofinansowania w ramach PROW 2014-2020: 60 000,00 zł

Czas trwania realizacji operacji:

XI 2018 r. – IV 2019 r.

    


Beneficjent:

Katarzyna Nowak-Żychowska

Tytuł Operacji:

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji i handlu rzeźb betonowych i świec parafinowych w miejscowości Korczyna

Realizacja operacji obejmowała:

W ramach realizacji operacji utworzono działalność gospodarczą polegającą na produkcji figur/rzeźb betonowych oraz świec parafinowych. W ramach operacji zakupiono m.in. urządzenia służące do produkcji rzeźb betonowych oraz świec parafinowych. 

Kwota dofinansowania w ramach PROW 2014-2020: 60 000,00 zł

Czas trwania realizacji operacji:

X 2018 r. – XII 2018 r.

    


Beneficjent:

Piotr Paweł Bugno

Tytuł Operacji:

Wyposażenie budynku przeznaczonego na cele turystyczne w nowoczesną instalację grzewczą wykorzystującą odnawialne źródła energii.

Realizacja operacji obejmowała:

W ramach realizacji operacji utworzono działalność gospodarczą świadczącą usługi wynajmu pokoi gościnnych. W celu zapewnienia komfortowych warunków odpoczynku a także minimalizacji kosztów eksploatacji budynku oraz uczynienia usługi całorocznej, dokonano zakupu instalacji grzewczej służącej do ogrzewania budynku i produkcji ciepłej wody użytkowej. Zamontowano kolektory słoneczne, grzejniki, bufor wodny magazynujący energię oraz kominek z płaszczem wodnym.

Kwota dofinansowania w ramach PROW 2014-2020: 60 000,00 zł

Czas trwania realizacji operacji:

XI 2018 r. – IV 2019 r.

    


Beneficjent:

Sławomir Jan Cop

Tytuł Operacji:

Utworzenie nowego przedsiębiorstwa o charakterze produkcyjno-usługowym w branży stolarskiej na obszarze LGD „Beskid Gorlicki”.

Realizacja operacji obejmowała:

W ramach realizacji operacji utworzono działalność gospodarczą świadczącą mobilne usługi w branży stolarskiej – głównie budowa drewnianych domków glampingowych oraz holenderskich oraz budowa małej architektury drewnianej (altany, zadaszenia, wiaty, place zabaw). W tym celu zakupiono m.in. samochód typu furgonetka, piłę ukośną, pilarkę taśmową.

Kwota dofinansowania w ramach PROW 2014-2020: 60 000,00 zł

Czas trwania realizacji operacji:

XII 2018 r. – VI 2019 r.

    


Beneficjent:

Wiesław Antoni Jamer

Tytuł Operacji:

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych.

Realizacja operacji obejmowała:

W ramach realizacji operacji utworzono działalność gospodarczą świadczącą usługi ogólnobudowlane. W tym celu zakupiono samochód dostawczy niezbędny do transportu sprzętu, narzędzi, materiałów budowlanych oraz dojazdu do klienta.

Kwota dofinansowania w ramach PROW 2014-2020: 60 000,00 zł

Czas trwania realizacji operacji:

X 2018 r. – IV 2019 r.

   


Beneficjent:

Tadeusz Poręba

Tytuł Operacji:

Uruchomienie lokalu gastronomicznego w Wysowej-Zdroju pod nazwą „Caffe Bistro nad potokiem”

Realizacja operacji obejmowała:

W ramach realizacji operacji utworzono działalność gospodarczą świadczącą usługi gastronomiczne w miejscowości Wysowa –Zdrój z ofertą głównie szybkich dań pochodzenia włoskiego, opartych na składnikach lokalnych. W tym celu dokonano zakupu niezbędnego wyposażenia m.in. witryny chłodnicze, ekspres ciśnieniowy do kawy, zlewozmywaki, ociekacze, stoły do robienia pizzy, szafy magazynowe.

Kwota dofinansowania w ramach PROW 2014-2020: 60 000,00 zł

Czas trwania realizacji operacji:

VIII 2018 r. – II 2019 r.

    


Beneficjent:

Michał Robert Janek

Tytuł Operacji:

Otworzenie firmy zajmującej się wypożyczaniem szalunków i rusztowań budowlanych.

Realizacja operacji obejmowała:

W ramach realizacji operacji utworzono działalność gospodarczą świadczącą usługi wynajmu szalunków stropowych oraz rusztowań budowlanych. W tym celu dokonano zakupu szalunków stropowych (250 m2) niezbędnych w celu wypożyczania ich klientom oraz rusztowań fasadowych (60m2).

Kwota dofinansowania w ramach PROW 2014-2020: 60 000,00 zł

Czas trwania realizacji operacji:

VIII 2018 r. – XII 2018 r.

    


Beneficjent:

Mariusz Sławomir Tokarski

Tytuł Operacji:

Sztukateria gipsowa jako innowacyjna usługa na obszarze LGD „Beskid Gorlicki” – zakup sprzętu i narzędzi w celu podjęcia działalności gospodarczej.

Realizacja operacji obejmowała:

W ramach realizacji operacji utworzono działalność gospodarczą świadczącą usługi ogólnobudowlane – wykończeniowe w zakresie sztukaterii gipsowej. W tym celu zakupiono niezbędne narzędzia i sprzęt budowlany, m.in. szlifierki, wiertarki, agregat tynkarski, agregat malarski.

Kwota dofinansowania w ramach PROW 2014-2020: 60 000,00 zł

Czas trwania realizacji operacji:

VI 2018 r. – XI 2018 r.

   


Beneficjent:

Marcin Łukasz Bożek

Tytuł Operacji:

Zakup sprzętu i wyposażenia pomiarowo-badawczego w celu uruchomienia innowacyjnych w skali obszaru LGD „Beskid Gorlicki” usług badania pyłu zawieszonego, hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy oraz hałasu i drgań od maszyn i urządzeń.

Realizacja operacji obejmowała:

W ramach realizacji operacji utworzono działalność gospodarczą świadczącą usługi w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) w tym pomiary, szkolenia, audyty oraz produkcji głowic do poboru pyłów.

Kwota dofinansowania w ramach PROW 2014-2020: 60 000,00 zł

Czas trwania realizacji operacji:

X 2018 r. – II 2019 r.

    


 Beneficjent:

Józef Grudzień

Tytuł Operacji:

Utworzenie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie miejsc krótkotrwałego zakwaterowania.

Realizacja operacji obejmowała:

W ramach realizacji operacji utworzono działalność gospodarczą świadczącą usługi wynajmu miejsc noclegowych. W tym celu zakupiono nowoczesną pompę ciepła, służącą do ogrzewania oraz dostarczania ciepłej wody do budynku przeznaczonego na wynajem pokoi.

Kwota dofinansowania w ramach PROW 2014-2020: 60 000,00 zł

Czas trwania realizacji operacji:

VIII 2018 r. – X 2018 r.

    


Beneficjent:

Marcin Prokop

Tytuł Operacji:

Zakup narzędzi i maszyn w celu uruchomienia działalności usługowej w branży budowlanej w Libuszy.

Realizacja operacji obejmowała:

W ramach realizacji operacji utworzono działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług remontowo-budowlanych. W tym celu zakupiono niezbędne narzędzia oraz maszyny m.in. rusztowanie elewacyjne, wiertarki, szlifierki kątowe, pilarki, młot udarowo-obrotowy.

Kwota dofinansowania w ramach PROW 2014-2020: 60 000,00 zł

Czas trwania realizacji operacji:

VII 2018 r. – IV 2019 r.

   


Beneficjent:

Grzegorz Stanisław Szpila

Tytuł Operacji:

Utworzenie nowej działalności gospodarczej pn: „KORONKARNIA” – miejsca kultywowania lokalnych tradycji na obszarze LGD „Beskidu Gorlickiego”.

Realizacja operacji obejmowała:

W ramach realizacji operacji utworzono działalność gospodarczą świadczącą usługi w zakresie sprzedaży: akcesoriów do wyrobu koronek klockowych, pamiątek regionalnych, biżuterii. Dokonano także zakupu niezbędnych maszyn i urządzeń m.in. tokarki do toczenia akcesoriów, sprzęt fotograficzny do robienia zdjęć towaru sprzedawanego poprzez sklep internetowy.

Kwota dofinansowania w ramach PROW 2014-2020: 60 000,00 zł

Czas trwania realizacji operacji:

X 2018 r. – II 2019 r.

    


Beneficjent:

Radosław Andrzej Markowicz

Tytuł Operacji:

Utworzenie konkurencyjnego przedsiębiorstwa działającego w branży budowlanej i świadczącego usługi ogólnobudowlane.

Realizacja operacji obejmowała:

W ramach realizacji operacji utworzono działalność gospodarczą świadczącą usługi ogólnobudowlane - począwszy od projektu wizualizacji 3D po wykonanie
W tym celu zakupiono niezbędny sprzęt oraz narzędzia budowlane m.in. maszyny do cięcia płytek, wkrętarki, pilarki, szlifierki, młot udarowy, rusztowanie aluminiowe.

Kwota dofinansowania w ramach PROW 2014-2020: 60 000,00 zł

Czas trwania realizacji operacji:

VIII 2018 r. – I 2019 r.

    


Beneficjent:

Marta Gut-Kowalska

Tytuł Operacji:

Rozpoczęcie działalności gospodarczej, poprzez zakup mobilnej jurty całorocznej.

Realizacja operacji obejmowała:

W ramach realizacji operacji utworzono działalność gospodarczą świadczącą usługi w zakresie organizacji imprez/wydarzeń w jurcie lub wynajem jurty. Zakupiona w ramach operacji  mobilna jurta ma powierzchnię 77 m2 i jest ogrzewana, co pozwala na organizację wydarzeń przez cały rok.

Kwota dofinansowania w ramach PROW 2014-2020: 60 000,00 zł

Czas trwania realizacji operacji:

VIII 2018 r. – II 2019 r.

    


Beneficjent:

Robert Andrzej Kowalski

Tytuł Operacji:

RK – Mechanics – utworzenie działalności z zakresu obsługi muzyczno-technicznej imprez poprzez zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego.

Realizacja operacji obejmowała:

W ramach realizacji operacji utworzono działalność gospodarczą z zakresu obsługi muzyczno – technicznej imprez.  W tym celu zakupiono sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy, m. in. mikser cyfrowy, głośniki basowe, głowice ruchome LED, pary LED, mikrofony bezprzewodowe.

Kwota dofinansowania w ramach PROW 2014-2020: 60 000,00 zł

Czas trwania realizacji operacji: VIII 2018 r. – XII 2018 r.

      


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech