Nabory

 

Z dniem 22 grudnia 2022 r. ogłosiliśmy nabór wniosków:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej  (Ogłoszenie 1/2023)

Termin składania wniosków: 09.01.2023 r. do 23.01.2023 r. 

Termin naborów wniosków upływa w dniu 23.01.2023 r. o godz. 16:00.


Z dniem 01 grudnia 2022 r. ogłosiliśmy nabory wniosków w następujących zakresach:

 1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego - Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach LSR (Ogłoszenie 4/2022)
 2. Rozwijanie działalności gospodarczej (Ogłoszenie 5/2022)
 3. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Ogłoszenie 6/2022)

Termin składania wniosków: 16.12.2022 r. do 30.12.2022 r. 

Termin naborów wniosków upływa w dniu 30.12.2022 r. o godz. 16:00.


Z dniem 04 kwietnia 2022 r. ogłosiliśmy nabór wniosków:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej  (Ogłoszenie 3/2022)

Termin składania wniosków: 19.04.2022 r. do 02.05.2022 r. 

Termin naborów wniosków upływa w dniu 02.05.2022 r. o godz. 16:00.


Z dniem 28 stycznia 2022 r. ogłosiliśmy nabory wniosków w następujących zakresach:

 1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Ogłoszenie 1/2022)
 2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego - Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach LSR (Ogłoszenie 2/2022)

Termin składania wniosków: 14.02.2022 r. do 28.02.2022 r. 

Termin naborów wniosków upływa w dniu 28.02.2022 r. o godz. 16:00.


Z dniem 19 kwietnia 2021 r. ogłosiliśmy nabory wniosków w następujących zakresach:

 1. Rozwijanie działalności gospodarczej (Ogłoszenie 5/2021)
 2. Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych (Ogłoszenie 6/2021)
 3. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Ogłoszenie 7/2021)

Termin składania wniosków: 04.05.2021 r. do 18.05.2021 r. 

Termin naborów wniosków upływa w dniu 18.05.2021 r. o godz. 16:00.


Z dniem 08 lutego 2021 r. LGD ogłosiła nabory wniosków w następujących zakresach:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej (Ogłoszenie 1/2021)
 2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego - Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach LSR (Ogłoszenie 2/2021)
 3. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - Szkolenia w zakresie aktywizacji i edukacji w zakresie turystyki (Ogłoszenie 3/2021)
 4. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych - Szkolenia w zakresie organizacji kultury lub tworzenia oferty spędzenia czasu wolnego (Ogłoszenie 4/2021)

Termin składania wniosków: 22.02.2021 r. do 08.03.2021 r.

Termin naborów wniosków upływa w dniu 08.03.2021 r. o godz. 16:00.


Z dniem 27 grudnia 2019 r. LGD ogłosiła nabory wniosków w następujących zakresach:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych (Ogłoszenie 1/2020)
 2. Rozwijanie działalności gospodarczej (Ogłoszenie 2/2020)
 3. Podejmowanie działalności gospodarczej (Ogłoszenie 3/2020)
 4. Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w zakresie świadczenia usług turystycznych (Ogłoszenie 4/2020)
 5. Rozwijanie rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk (Ogłoszenie 5/2020)
 6. Zachowanie dziedzictwa lokalnego (Ogłoszenie 6/2020)
 7. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Ogłoszenie 7/2020)
 8. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi (Ogłoszenie 8/2020)

Termin składania wniosków: 13 – 27 styczeń 2020

Termin naborów wniosków upływa w dniu 27.01.2020 r. o godz. 16:00.


Z dniem 07 stycznia 2019 r. LGD ogłosiła nabory wniosków w następujących zakresach:

1. Podejmowanie działalności gospodarczej  (Ogłoszenie 1/2019)

2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Ogłoszenie 2/2019)

Termin składania wniosków: 21 – 04 luty 2019

Termin naborów wniosków upływa w dniu 04.02.2019 r. o godz. 16:00.


Z dniem 18 grudnia 2017 r. LGD ogłosiła nabory wniosków w następujących zakresach:

1. Podejmowanie działalności gospodarczej  (Ogłoszenie 12/2018)

2. Rozwijanie działalności gospodarczej (Ogłoszenie 13/2018)

3. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi - (Ogłoszenie 14/2018)

Termin składania wniosków: 09 – 23 stycznia 2018

Termin naborów wniosków upływa w dniu 23.01.2018 r. o godz. 16:00.


Z dniem  08 grudnia 2017 r. LGD ogłosiła nabór wniosków o powierzenie grantów na operacje z zakresu  zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Planowane do realizacji  zadania:   organizacja  wydarzeń/inicjatyw w zakresie integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców w obszarze dziedzictwa lokalnego.

Termin składania wniosków: 22 grudnia 2017 – 15 stycznia 2018

Termin naboru wniosków upływa w dniu 15.01.2018 r. o godz. 16:00.


Z dniem  04 grudnia 2017 r. LGD ogłosiła nabory wniosków w następujących zakresach:

1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego (Ogłoszenie 9/2018)

2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Ogłoszenie 10/2018)

3. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych (Ogłoszenie 11/2018),które:

 • umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siedzibą dróg publicznych 
  albo 
 • skracają dystans lub czas dojazd udo tych obiektów 

Termin składania wniosków: 18 grudnia 2017 – 05 stycznia 2018

Termin naborów wniosków upływa w dniu 05.01.2018 r. o godz. 16:00.


Z dniem 20 listopada 2017 r. LGD ogłosiła nabory wniosków w następujących zakresach:

 • Podejmowanie działalności gospodarczej – 7/2017
 • Zachowanie dziedzictwa lokalnego – 8/2017

Termin składania wniosków: 04 – 18 grudnia 2017

Termin naborów wniosków upływa w dniu 18.12.2017 r. o godz. 16:00.


Z dniem 30 czerwca 2017 r. LGD ogosiła nabory wniosków w następujących zakresach:

1. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi (Ogłoszenie 3/2017)

2. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych (Ogłoszenie 4/2017), które: 

 • umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siedzibą dróg publicznych 
  albo 
 • skracają dystans lub czas dojazd udo tych obiektów 

3. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej– w ramach przedsięwzięcia: Budowa nowej lub poprawa stanu istniejącej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej(Ogłoszenie 5/2017)

4. Budowa lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej– w ramach przedsięwzięcia: Tworzenie warunków do kultywowania i rozwoju lokalnych tradycji  (Ogłoszenie 6/2017)

Termin składania wniosków:  17.07.2017 r. - 07.08.2017 r. 

Termin naborów wniosków upływa w dniu 07.08.2017 r. o godz. 16:00.


Z dniem 30 maja 2017 r. LGD ogłosiła nabory wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach:

 • Podejmowanie działalności gospodarczej – 1/2017
 • Rozwijanie działalności gospodarczej – 2/2017

Termin składania wniosków: 14 – 27 czerwiec 2017

Termin naborów wniosków upływa w dniu 27.06.2017 r. o godz. 16:00.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech