Projekt grantowy

Projekt grantowy "Aktywizacja oraz wzmocnienie podmiotów działających w obszarze zachowania dziedzictwa lokalnego obszaru LGD „Beskid Gorlicki”

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 23 lipca 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie została podpisana umowa o przyznanie pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 – 2020 w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

W ramach projektu grantowego zrealizowanych zostanie 10 grantów (zadań), których Wnioskodawcami są lokalne Stowarzyszenia oraz dwa Gminne Centra Kultury. Celem operacji pt.: "Aktywizacja oraz wzmocnienie podmiotów działających w obszarze zachowania dziedzictwa lokalnego obszaru LGD „Beskid Gorlicki”  jest zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej zdiagnozowanych w LSR, poprzez organizację wydarzeń oraz zakup wyposażenia na rzecz integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców w obszarze dziedzictwa lokalnego, do dnia złożenia wniosku o płatność. Całkowita wartość projektu wynosi 233 288,00 zł.

Więcej informacji na temat projektu grantowego już niebawem na naszej stronie!

 

Projekt grantowy pn. "Aktywizacja oraz wzmocnienie podmiotów działających w obszarze zachowania dziedzictwa lokalnego obszaru LGD „Beskid Gorlicki” mający na celu zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej zdiagnozowanych w LSR, poprzez organizację wydarzeń oraz zakup wyposażenia na rzecz integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców w obszarze dziedzictwa lokalnego, do dnia złożenia wniosku o płatność, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


 

 

 7 sierpnia 2018 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” podpisało pierwsze umowy o powierzenie grantów. W ramach projektu grantowego „Aktywizacja oraz wzmocnienie potencjału podmiotów działających w obszarze zachowania dziedzictwa lokalnego obszaru LGD „Beskid Gorlicki” od sierpnia do stycznia 2019 roku zrealizowanych zostanie 10 zadań. Zadania obejmują m.in. organizację dożynek gminnych, pikników, prezentacji historycznych, spotkań artystyczno-muzycznych, turniejów rycerskich, warsztaty kulinarne, rękodzielnicze, przyrodnicze, z edukacji regionalnej, taneczno-muzyczne, teatralne, konkursy.

Grantobiorcom życzymy pomyślnej realizacji zadań a Wam niezapomnianych wrażeń z oferowanych wydarzeń. 


 

 

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech