LSR 2007-2013

W 2008 roku LGD prowadziła prace związane z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która posłużyła jako narzędzie pozyskania środków finansowych na rozwój obszarów wiejskich powiatu gorlickiego w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Opracowanie treści Lokalnej Strategii Rozwoju odbyło się przy szerokim udziale społeczności lokalnej. W roku 2009 LGD pozyskała środki finansowe, które w formie dotacji przeznaczone zostały na realizację różnego rodzaju inicjatyw na obszarach wiejskich naszego powiatu.

Środki finansowe pozyskane przez LGD „Beskid Gorlicki” na wdrażanie LSR przeznaczone zostały na wspieranie inicjatyw lokalnych, rozwój infrastruktury turystycznej, propagowanie działań przedsiębiorczych i kształtowanie pozytywnego wizerunku obszarów wiejskich naszego powiatu.

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju podzielona została na trzy obszary:

I. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

II. Wdrażanie projektów współpracy

III. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania,

z których każdy przyczyniał się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych strategii.

 

Czas realizacji projektu: VII 2009 – VI 2015.

Budżet przeznaczony na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju stanowił kwotę 11674980 zł.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech