Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Informacja pomocnicza dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy w związku z ogłoszonym naborem wniosków w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego - Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach LSR (Ogłoszenie 1/2024)

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przedstawiamy kilka ważnych informacji dotyczących dokumentacji aplikacyjnej:

INFORMACJA POMOCNICZA DO NABORU_1/2024_POBIERZ

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 22 grudnia 2023 r. ogłosiliśmy nabór wniosków w zakresie:

 1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego - Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach LSR (Ogłoszenie 1/2024)

Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się w zakładce LSR 2014-2020 – Nabory – Nabory aktualne

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 05.01.2024 r. do 19.01.2024 r. 

Wszelkie informacje związane z naborem wniosków udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 18/352-65-76,  512-028-092 w godz. od 8:00 do 16:00.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach  kryteriów wyboru operacji.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!

Zapraszamy do zapoznania się z nowym zaktualizowanym harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Nowy harmonogram znajduje się w zakładce LSR 2014-2020 – Harmonogram naborów wniosków.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19.12.2023 r. Rada Programowa LGD "Beskid Gorlicki" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naboru nr 2/2023, nr 3/2023

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:

Nabór 2/2023 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór 3/2023 Podejmowanie działalności gospodarczej

Protokół z posiedzenia Rady_19.12.2023


 

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 19.12.2023 r. (tj. wtorek) posiedzenie Rady Programowej. Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 15:00.

 Porządek posiedzenia Rady Programowej:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia, podjęcie uchwały.
 3. Informacja o zmianach w Regulaminie Rady Programowej.
 4. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków nr 2/2023 prowadzonego przez LGD: 
  - omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru wniosków,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji, 
  - omówienie weryfikacji wniosków dokonanej przez zespół,
  - głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR, 
  - głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji, 
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 5. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 2/2023.
 6. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 2/2023.
 7. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru wniosków 2/2023.
 8. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 2/2023.
 9. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 2/2023.
 10. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków nr 3/2023 prowadzonego przez LGD: 
  - omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru wniosków, 
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji, 
  - omówienie weryfikacji wniosków dokonanej przez zespół, 
  - głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR, 
  - głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji, 
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 11. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 3/2023.
 12. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 3/2023.
 13. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru wniosków 3/2023.
 14. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 3/2023.
 15. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 3/2023.
 16. Wolne wnioski, dyskusja.
 17. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o Posiedzeniu RP.


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech