Aktualności

Z radością informujemy, że projekt LGD Beskid Gorlicki pt. „Gościnny Karpating” uzyskał dofinansowanie w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024 r. pn. „Małopolska Gościnna – II edycja”.

Projekt zakłada organizację:

  • II edycji targów turystycznych marki Karpating podczas festiwalu folkowego „4 Strony Karpat” (24-25 sierpnia 2024),
  • pilotażowej wycieczki „Odkryj Karpating” po regionie.

Głównym celem projektu jest promocja marki Karpating i systemu certyfikacji produktów, usług i inicjatyw, a także:

- wsparcie przedsiębiorczości opartej na zasobach lokalnego środowiska,

- wsparcie spójnej i zintegrowanej oferty turystycznej regionu,

- tworzenie sieci współpracy i wspólna promocja wyjątkowych produktów i usług,

- dążenie do podnoszenia jakości produktów i usług oznaczonych znakiem Karpating,

- propagowanie dziedzictwa kulturowego i walorów regionu.

Marka lokalna Karpating jest narzędziem promocji produktów i usług związanych z regionem, oferowanych przez twórców
i usługodawców z obszaru powiatu gorlickiego, a także narzędziem promocji lub wsparcia inicjatyw mających znaczenie dla zrównoważonego rozwoju regionu. Znakiem marki lokalnej Karpating oznaczane są tylko produkty, usługi i inicjatywy charakteryzujące się wysoką jakością, gwarancją pochodzenia i przyjaznością dla środowiska.

Wartość dofinansowania: 20 000 zł.
Całkowita wartość projektu: 26 800 zł.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego