Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

 

Plan komunikacji

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2024 - aktualizacja 26.01.2024

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2024 rok

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2023 rok - aktualizacja 28.12.2023

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2023 rok - aktualizacja 19.01.2023

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2023 rok

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2022 rok - aktualizacja 28.12.2022

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2022 rok - aktualizacja 25.11.2022

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2022 rok - aktualizacja 21.10.2022

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2022 rok - aktualizacja 21.06.2022

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2022 rok - aktualizacja 21.03.2022

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2022 rok - aktualizacja 21.02.2022

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2022 rok

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2021 rok - aktualizacja 27.12.2021

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2021 rok - aktualizacja 22.11.2021

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2021 rok - aktualizacja 25.10.2021

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2021 rok - aktualizacja_23.08.2021

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2021 rok - aktualizacja_24.05.2021

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2021 rok - aktualizacja_25.03.2021

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2021 rok - aktualizacja_25.01.2021

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2021 rok

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020 rok - aktualizacja_28.12.2020

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020 rok - aktualizacja_16.11.2020

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020 rok - aktualizacja_26.10.2020

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020 rok - aktualizacja_25.09.2020

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020 rok - aktualizacja_02.09.2020

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020 rok - aktualizacja_26.06.2020

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020 rok - aktualizacja_17.06.2020

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020 rok - aktualizacja_24.04.2020

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020 rok - aktualizacja_26.03.2020

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020 rok - aktualizacja_24.02.2020

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020 rok

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 rok - aktualizacja_18.12.2019

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 rok - aktualizacja_25.11.2019

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 rok - aktualizacja_23.09.2019

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 rok - aktualizacja 10.07.2019

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 rok - aktualizacja 26.06.2019

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 rok - aktualizacja 20.05.2019

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 rok - aktualizacja 13.04.2019

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 rok - aktualizacja 28.03.2019

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 rok - aktualizacja 26.02.2019

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 rok - aktualizacja 21.12.2018

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 rok

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 rok - aktualizacja 21.12.2018

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 rok - aktualizacja 06.11.2018

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 rok - aktualizacja 07.09.2018

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 rok - aktualizacja 08.08.2018

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 rok - aktualizacja 26.06.2018

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 rok - aktualizacja 23.04.2018

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 rok - aktualizacja 13.04.2018

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 rok - aktualizacja 29.03.2018

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 rok - aktualizacja 30.01.2018

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 rok

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok - aktualizacja 22.12.2017

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok - aktualizacja 4.12.2017

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok - aktualizacja 20.10.2017

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok - aktualizacja 05.09.2017

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok - aktualizacja 28.08.2017

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok - aktualizacja 27.07.2017

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok - aktualizacja 07.07.2017

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok - aktualizacja 27.06.2017

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok - aktualizacja 25.05.2017

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok - aktualizacja 19.05.2017

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok - aktualizacja 25.04.2017

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok - aktualizacja 29.03.2017

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok - aktualizacja 27.02.2017

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok - aktualizacja 27.01.2017

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok - aktualizacja 27.12.2016

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok - aktualizacja 28.11.2016

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok - aktualizacja 23.09.2016 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok - aktualizacja 01.09.2016 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok  

RODO :

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”  informuje, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Wskazane na wstępie przepisy prawa stanowią konieczność  obowiązku informacyjnego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”  
w kontekście wnioskodawców/beneficjentów oraz osób fizycznych uczestniczących w projekcie, tj. pełnomocnika, osoby reprezentującej, współwłaściciela przedsiębiorstwa beneficjenta, małżonka beneficjenta, małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa beneficjenta, grantobiorcy itp.

Rodo_klauzule_19.2_LGD_Beskid_Gorlicki

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz


2) Biznesplan (wersja 5z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe(.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu - otwórz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan 4z (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej - otwórz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z i 4z)

Wersja 4z formularza wniosku o płatność - obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.

Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność

 • Wniosek o płatność 4z (*.pdf) - otwórz
 • Wniosek o płatność 4z (*.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 4z (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (*.xlsx) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz
 • Sprawozdanie beneficjenta z realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz

 

 • Wniosek o płatność 5z (*.pdf) - otwórz
 • Wniosek o płatność 5z (*.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 5z (*.pdf) - otwórz
 • Dodatkowy arkusz dla współwnioskujących 5z-edytowalny - otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu 5z (*.xlsx) - otwórz

 5) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz

Księga wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020 - obowiązująca od 1 stycznia 2021_POBIERZ

INFORMACJA POMOCNICZA dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy_nabór_1/2024_POBIERZ

INFORMACJA POMOCNICZA dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy_nabór_2/2023_POBIERZ

INFORMACJA POMOCNICZA dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy_nabór_3/2023_POBIERZ

INFORMACJA POMOCNICZA dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy_nabór_5/2021_POBIERZ

INFORMACJA POMOCNICZA dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy_nabór_6/2021_POBIERZ

INFORMACJA POMOCNICZA  dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy_nabór_7/2021_POBIERZ

INFORMACJA POMOCNICZA dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy_nabór_1/2021_POBIERZ

INFORMACJA POMOCNICZA dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy_nabór_2/2021_POBIERZ

INFORMACJA POMOCNICZA dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy_nabór_3/2021_POBIERZ

INFORMACJA POMOCNICZA dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy_nabór_4/2021_POBIERZ

Informacja pomocnicza dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy_nabór_1/2020_POBIERZ

Informacja pomocnicza dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy_nabór_2/2020_POBIERZ

Informacja pomocnicza dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy_nabór_3/2020_POBIERZ

Informacja pomocnicza dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy_nabór_4/2020_POBIERZ

Informacja pomocnicza dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy_nabór_5/2020_POBIERZ

Informacja pomocnicza dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy_nabór_6/2020_POBIERZ

Informacja pomocnicza dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy_nabór_7/2020_POBIERZ

Informacja pomocnicza dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy_nabór_8/2020_POBIERZ

Informacja pomocnicza dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy_nabór_2/2019_POBIERZ

Informacja pomocnicza dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy_nabór_1/2019_POBIERZ

Informacja pomocnicza dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy_nabór_14/2018_POBIERZ

Informacja pomocnicza dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy_nabór_13/2018_POBIERZ

Informacja pomocnicza dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy_nabór_12/2018_POBIERZ

Informacja pomocnicza dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy_nabór_9,10,11/2018_POBIERZ

Informacja pomocnicza dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy_nabór_8/2017_POBIERZ

Informacja pomocnicza dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy_nabór_7/2017_POBIERZ

Informacja pomocnicza dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy_aktualizacja_POBIERZ

Informacja pomocnicza dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy_POBIERZ

Księga wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020_POBIERZ

Zasady informowania i rozpowszechniania informacji otrzymanej z EFRROW w ramach LSR_POBIERZ

Obowiązki informacyjne Beneficjentów PROW 2014-2020_POBIERZ

Logo LGD w pełnej wersji kolorystycznej_POBERZ

Logo LGD w wersji achromatycznej na białym tle_POBIERZ

Logo LGD w wersji achromatycznej na czarnym tle_POBIERZ

Data publikacji: 27.12.2019

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2020

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, działająca na terenie gmin: Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w zakresie świadczenia usług turystycznych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 13.01.2020 r. do 27.01.2020 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 37, w godz. od 8:00 do 16:00, osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną. Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w formie:

a) dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z ogłoszeniem o naborze wraz z załącznikami (jeden egzemplarz dla LGD i jeden dla Wnioskodawcy),

b) jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) wraz z biznesplanem w plikach programu Excel (w formacie z rozszerzeniem .xlsx) oraz w plikach PDF (w formacie z rozszerzeniem .pdf).

Termin naboru wniosków upływa w dniu 27.01.2020 r. o godz. 16:00.

Zakres tematyczny operacji: wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w zakresie świadczenia usług turystycznych.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla zakresu tematycznego wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w zakresie świadczenia usług turystycznych:

Cel ogólny LSR: II. Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru

Cel szczegółowy LSR: II.3 Promocja i budowa oferty turystycznej obszaru

Przedsięwzięcie: II.3.1 Sieciowanie usług

Wskaźnik produktu:  Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR - 1

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób, które skorzystały z więcej niż jednej usługi turystycznej objętej siecią, która otrzymała wsparcie w ramach realizacji LSR - 20

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Zgodność operacji z LSR, tj.:
  a) realizacja celu ogólnego i szczegółowego LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
  b) zgodność z Programem, w tym z:
  - obowiązującymi w ramach naboru warunkami wyboru operacji (jeżeli zostały określone) oraz

  - formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  c) zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  d) złożenie wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 2. Spełnienie kryteriów wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej wymaganej do wybrania operacji liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji:

 1. Współpraca – 6 pkt.
 2. Innowacyjność operacji - 4 pkt.
 3. Gotowość do realizacji operacji - 3 pkt.
 4. Promocja lokalnych produktów - 2 pkt.

Dodatkowo kryteria wyboru operacji wraz z ich opisem upublicznione są na stronie internetowej LGD –www.lgdbeskidgorlicki.pl w zakładce LSR 2014 -2020 oraz udostępnione w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 8.

Formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl oraz na stronie internetowej LGD www.lgdbeskidgorlicki.pl. Dodatkowo do wglądu dokumenty te wraz z LSR dostępne są w Biurze LGD: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 37 w godz. od 8:00 do 16:00.

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 50 000,00 zł.

Maksymalna wysokość pomocy na jedną operację wynosi 50 000,00 zł

Minimalna całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.

Intensywność pomocy na jedną operację wynosi nie więcej niż:

a) 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców oraz w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą,

Forma wsparcia – refundacja kosztów kwalifikowalnych.

Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz załącznikami.
 2. Porozumienie o wspólnej realizacji operacji, o którym mowa w §. 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (z późn. zm.)
 3. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru operacji.
 4. Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej wniosku i biznes planu z wersją elektroniczną załączoną na płycie CD/DVD - na formularzu udostępnionym przez LGD.
 5. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 18/352-65-76, 512 028 092, w godz. od 8:00 do 16:00.

Dokumentacja konkursowa 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech