Aktualności

Działając na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” na dzień 17.10.2023 r. (tj. wtorek) na godzinę 15:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach, przy ul. Bieckiej 3, sala posiedzeń

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbytego 02.06.2023 r. 
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej od Jednostek Samorządu Terytorialnego na Stowarzyszenie LGD „Beskid Gorlicki”.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”

W biurze LGD wyłożony jest do wglądu protokół z poprzedniego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Jednocześnie prosimy o uregulowanie składek członkowskich (24 zł). Prosimy o wpłaty na rachunek bankowy nr: BGŻ BNP PARIBAS S.A  62 2030 0045 1110 0000 0427 5040 (wpłata składki z dopiskiem "składka członkowska").

Obecność członków Stowarzyszenia obowiązkowa. W przypadku niemożności wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków prosimy o usprawiedliwienie nieobecności.


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech