Aktualności

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 22.03.2023 r. (tj. środa) posiedzenie Rady Programowej.

Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 15:00.

Porządek posiedzenia Rady Programowej:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia, podjęcie uchwały.
 3. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków  nr 1/2023 prowadzonego przez LGD:
  - omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru wniosków,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
  - omówienie weryfikacji wniosków dokonanej przez zespół,
  - głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR,
  - głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji,
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 4. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 1/2023.
 5. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 1/2023.
 6. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru wniosków 1/2023.
 7. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 1/2023.
 8. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 1/2023.
 9. Wolne wnioski, dyskusja.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady Programowej


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech