Aktualności

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 24.02.2023 r. (tj. piątek) posiedzenie Rady Programowej. Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 16:30.

 Porządek posiedzenia Rady Programowej:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia, podjęcie uchwały.
 3. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków nr 4/2022 prowadzonego przez LGD: 
  - omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru wniosków,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji, 
  - omówienie weryfikacji wniosków dokonanej przez zespół,
  - głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR, 
  - głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji, 
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 4. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 4/2022.
 5. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 4/2022.
 6. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru wniosków 4/2022.
 7. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 4/2022.
 8. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 4/2022.
 9. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków nr 5/2022 prowadzonego przez LGD: 
  - omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru wniosków, 
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziałuw dokonywaniu oceny i wyboru operacji, 
  - omówienie weryfikacji wniosków dokonanej przez zespół, 
  - głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR, 
  - głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji, 
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 10. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wnioskówo przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 5/2022.
 11. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 5/2022.
 12. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru wniosków 5/2022.
 13. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 5/2022.
 14. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 5/2022.
 15. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków nr 6/2022 prowadzonego przez LGD: 
  - omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru wniosków, 
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji, 
  - omówienie weryfikacji wniosków dokonanej przez zespół, 
  - głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR, 
  - głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji, 
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 16. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wnioskówo przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 6/2022.
 17. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 6/2022.
 18. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru wniosków 6/2022.
 19. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 6/2022.
 20. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 6/2022.
 21. Wolne wnioski, dyskusja.
 22. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o Posiedzeniu RP.


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech