Aktualności

Szanowni Państwo,

W związku ze śmiercią Pana Józefa Abrama pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” Zarząd Stowarzyszenia działając zgodnie z zapisami § 21 Statutu Stowarzyszenia podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej poprzez przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jest warunkiem koniecznym do prawidłowej działalności Stowarzyszenia.

Działając na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” na dzień 24.02.2023 r. (tj. piątek) na godzinę 15:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach, przy ul. Bieckiej 3, sala konferencyjna nr 104

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbytego w dniu 26 kwietnia 2022 roku.
4. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej i wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
- Powołanie Komisji Skrutacyjnej,

- Zgłoszenie i prezentacja kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
- Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (głosowanie tajne), podjęcie uchwały.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”.

W biurze LGD wyłożony jest do wglądu protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Jednocześnie prosimy o uregulowanie składek członkowskich (24 zł). Przypominamy o nowym numerze rachunku bankowego: BGŻ BNP PARIBAS S.A  62 2030 0045 1110 0000 0427 5040 (wpłata składki z dopiskiem "składka członkowska").

Obecność członków Stowarzyszenia obowiązkowa. W przypadku niemożności wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków prosimy o usprawiedliwienie nieobecności.


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech