Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Dzień dobry, tu Ignacy Łukasiewicz. Tak, ten od lampy naftowej, i nie tylko. Opowiem Ci o Mieście Światła i jego pięknych okolicach, chcesz posłuchać? Wystarczy, że podniesiesz słuchawkę... 🧡💙💚

📞
Pierwsza w regionie budka „nietelefoniczna” stanęła właśnie na gorlickim Rynku. W budce umieszczony jest aparat telefoniczny, ale nie można z niego zadzwonić – można natomiast wyruszyć w fantastyczną przygodę w Beskidzie Gorlickim! ☎

To kreatywna instalacja artystyczna – zrewitalizowana i przearanżowana budka telefoniczna. Podnosząc słuchawkę poznacie wiele ciekawych historii, których na próżno szukać w Wikipedii – legendy, zakulisowe wątki rozmaitych zaszłości i to w dodatku „z pierwszej ręki”, bo przedstawione przez samego Ignacego Łukasiewicza, z którym połączycie się osobiście za pośrednictwem tegoż, jakże wdzięcznego wehikułu czasu. Zapraszamy w podróż po Beskidzie Gorlickim!

Budka stanęła dzięki współpracy LGD Beskid Gorlicki oraz Gorlice.pl, w ramach promocji marki lokalnej Karpating.

Budki telefoniczne zniknęły z krajobrazu polskich miast i wsi ładnych parę lat temu. Budka nietelefoniczna w 100% przypomina dawne budki, z tą jednak różnicą, że jest bardziej atrakcyjna graficznie. Nasza budka nawiązuje do naftowej historii regionu i patrona 2022 roku – Ignacego Łukasiewicza – wynalazcy, farmaceuty i twórcy światowego przemysłu naftowego.

Tematy „rozmów” w naszej budce:
👉 Zakupy dla Honoraty
👉 Beskidnicy i kaci
👉 Teresa z beczką, Bronisław z motylami
👉 Miasto Światła, kraina Ropy
👉 Życiodajne światło
👉 Śladami nieobecnych
👉 Ziemia Gorlicka
👉 Żydzi w Gorlicach i Bobowej. Wesele panny Halberstam
👉 Eliksir długowieczności
👉 Dalsze sprawunki – wsie łemkowskie

Opowieści zostały przygotowane zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Siłą tej instalacji jest bezpośredni kontakt z ludźmi i zaproszenie ich do interakcji, a także fakt, że jest ona adresowana do osób w każdym wieku – te „wcześniej urodzone” z sentymentem odwiedzą znaną sobie budkę, z kolei młodszych przyciągnie ciekawość! Budka jest „przewodnikiem-podpowiadaczem”, ożywionym reliktem w nowej, pięknej roli oraz wyjątkową atrakcją turystyczną. Swoją oryginalną formą instalacja przyciąga, wabi i intryguje przechodniów. Ponadto inspirująco wpływa na przestrzeń publiczną, łącząc ducha innowacyjności z siłą tradycji.

Pomysłodawcą projektu instalacji jest Maciej Hanusek. Jego budki stoją już w różnych miastach w Polsce. Wchodzisz do środka i znikasz w atmosferze wyjątkowej historii. To jest miejsce, w którym zatrzymuje się czas. Tak jak zatrzymuje się podczas ważnej rozmowy – uwaga jest tylko tu i teraz – mówi Maciej.
 
 
 

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Józefa Abrama


Współzałożyciela Lokalnej Grupy Działania LGD "Beskid Gorlicki"
Przewodniczącego Rady Programowej LGD "Beskid Gorlicki" 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej LGD "Beskid Gorlicki" 
osoby zaangażowanej w działalność społeczną i pracę na rzecz regionu.

Pogrążonej w smutku Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia składają:

Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Pracownicy Stowarzyszenia LGD "Beskid Gorlicki"


 

Szanowni Państwo,

Ruszył nabór zadań do 6 edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Mieszkańcy, którzy ukończyli 16 rok życia mogą składać propozycje swoich zadań w terminie do 30 września br.

Przez ostatnie lata w ramach regionalnego budżetu obywatelskiego zrealizowano blisko 200 pomysłów Małopolan, które wygrały głosami mieszkańców. Były to m.in.: projekty kulturalne, zdrowotne, edukacyjne, sportowe, turystyczne, infrastrukturalne, skierowane do: seniorów, dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, a także pozostałych mieszkańców naszego regionu. W tym roku można zgłosić zadania o charakterze prospołecznym, prozdrowotnym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym, ekologicznym, ochrony środowiska, transportu zbiorowego i dróg publicznych. Mogą to być zarówno działania inwestycyjne, czyli przewidujące wykonanie robót budowlanych, jak i o charakterze „miękkim” – w tym m.in. wydarzenia, warsztaty itp.

Na realizację 6. edycji BO WM Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 14 milionów złotych.

Na  stronie https://bo.malopolska.pl/ są dostępne niezbędne informacje i dokumenty dotyczące BO WM oraz generator wniosków.

Zapraszamy do składania projektów!


 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  przekazała do stosowania od 01.08.2022 r. zaktualizowane formularze wniosków o przyznanie pomocy (5z) w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:

– na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne);

– na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie).

Zaktualizowane formularze znajdują się w zakładce: LSR 2014-2020 – Formularze wniosków


 

W dniu 8 sierpnia br. Małopolska Izba Rolnicza zorganizowała już piąte warsztaty dla przedstawicieli KGW w ramach realizacji projektu „Sztuka tworzenia wianków– warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich”. W warsztatach, które odbyły się w Gospodzie Magurskiej w Małastowie, gmina Sękowa uczestniczyło 15 przedstawicielek KGW z powiatu gorlickiego: KGW z Małastowa, KGW z Zagórzan, KGW z Siedlisk, KGW z Woli Łużańskiej, KGW z Ropy, KGW z Ropicy Górnej, KGW z Bystrej, KGW z Bednarki, KGW z Brzany, KGW z Rożnowic, KGW z Szymbarku, KGW z Moszczenicy, KGW ze Staszkówki.

Operacja „Sztuka tworzenia wianków - warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich”  przyczyniła się do zwiększenia świadomości uczestników w podejmowaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym zaktywizowała Koła Gospodyń Wiejskich do wspólnych działań. Zwiększyła świadomość uczestników warsztatów związaną ze sztuką i twórczością ludową, z możliwością uzyskiwania pozarolniczych dodatkowych dochodów poprzez rozpoczęcie działalności w zakresie uprawy ziół i kwiatów oraz własnoręcznego tworzenia i sprzedaży wianków.

Systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, warsztatach ma na celu zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności, które będą przydatne Kołom Gospodyń Wiejskich.

Organizacja warsztatów możliwa była dzięki dotacji uzyskanej przez Małopolską Izbę Rolniczą z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Partnerem projektu w powiecie gorlickim było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki".

Poniżej krótka fotorelacja: 


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech