Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

1 października 2017 r Gminny Ośrodek Kultury w Ropie zaprasza na Jarmark Św. Michała. Szczegóły na plakacie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” zaprasza w dniu 23 września br. (sobota) w godz. 11.00-16.00 na stoisko informacyjne do Wysowej Zdroju.

W pierwsze dni kalendarzowej jesieni 23 - 24 września w parku w Wysowej-Zdroju odbywać się będzie Święto Rydza 2017 - 10 edycja!

Podczas wydarzenia pracownicy biura LGD „Beskid Gorlicki” będą informować zainteresowanych mieszkańców obszaru LGD o możliwościach otrzymania dofinansowania na realizację projektów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Serdecznie zapraszamy!


 

W dniach 14 września i 18 września 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej, którego przedmiotem była ocenia i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 3/2017, nr 4/2017, nr 5/2017, nr 6/2017 oraz ponowna weryfikacja oceny operacji dokonanej przez Radę w związku ze złożonym protestem. 

Poniżej przedstawiamy wyniki przedmiotowej oceny:

3/2017 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi – w ramach naboru nie został złożony żaden wniosek.

4/2017 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siedzibą dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów 

5/2017 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej z wyłączeniem operacji obejmujących budowę lub przebudowę siłowni, ścieżek/szlaków turystycznych, placów zabaw lub infrastruktury kulturalnej

6/2017 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej z wyłączeniem operacji obejmujących budowę lub przebudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Protokół z posiedzenia Rady_14.09.2017 i 18.09.2017


 

W dniach 15-17 września 2017 r. na terenie Stadniny Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie odbyły się XXIII Dni Huculskie. Mimo mało sprzyjającej pogody odwiedzających nie zabrakło, ciekawe występy zespołów muzycznych oraz pokazy taneczne wypełniły czas mieszkańcom oraz przybyłym gościom. Imprezie towarzyszył również jarmark z rękodziełem artystycznym. Głównym punktem programu wydarzenia były Mistrzostwa Polski w powożeniu oraz skokach przez przeszkody. Podczas dni huculskich można było wziąć udział w konkursie „Kupowanie konia w ciemno” – wystarczyło kupić bilet wstępu, aby wziąć udział w losowaniu głównej nagrody.

To już kolejne wydarzenie, w ramach którego spotkaliśmy się z mieszkańcami powiatu gorlickiego, była to okazja do przedstawienia mieszkańcom informacji o możliwościach pozyskania środków finansowych na realizację inicjatyw gospodarczych, turystycznych, kulturalnych, społecznych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i do zobaczenia już za tydzień w Wysowej Zdroju!

 

View the embedded image gallery online at:
http://lgdbeskidgorlicki.pl/#sigFreeIdd8ad8ab30a


 

Z powodu braku quorum na posiedzeniu Rady Programowej w dniu 14.09.2017 r. Przewodniczący Rady zamknął obrady, wyznaczając termin ich wznowienia na dzień 18.09.2017 r. o godz. 14:00.