Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2021 r. Rada Programowa LGD "Beskid Gorlicki" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naboru nr 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:

Nabór 1/2021 Podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór 2/2021 Zachowanie dziedzictwa lokalnego - Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach LSR

Nabór 3/2021 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - Szkolenia w zakresie aktywizacji i edukacji w zakresie turystyki

Nabór 4/2021 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych - Szkolenia w zakresie organizacji kultury lub tworzenia oferty spędzenia czasu wolnego

  • Brak złożonych wniosków

Protokół z posiedzenia Rady_05.05.2021


 

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 05.05.2021 r. (tj. środa) posiedzenie Rady Programowej. Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 15:00.

Porządek posiedzenia Rady Programowej


 

30 kwietnia o godzinie 10:00 MCP zaprasza przedsiębiorców z branży turystycznej do udziału w webinarium dotyczącym aktualnych form pomocy na utrzymanie płynności finansowej dla sektora turystyki, który odniósł straty wskutek pandemii COVID-19!

W trakcie webinarium zostanie przedstawiona obecna sytuacja w branży turystycznej w Małopolsce. Powiemy o małopolskiej pożyczce dla branży turystycznej, a także przedstawimy instrumenty pomocowe ujęte w Tarczy Antykryzysowej 9.0, instrumenty finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ofertę Agencji Rozwoju Przemysłu i Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

W webinarium weźmie udział Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Tomasz Urynowicz, Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości – dr Rafał Solecki, Prezes Polskiej Izby Turystyki Oddział Małopolski – Piotr Laskowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM – Jakub Szymański, a także specjaliści z zespołu wsparcia przedsiębiorstw w czasie pandemii w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.

Aby uczestniczyć w webinarium wystarczy  wejść w/w terminie na profil FB Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Zapraszamy i imieniu organizatorów!


 

 

Informacja pomocnicza dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy w związku z ogłoszonymi naborami wniosków w zakresie:

  1. Rozwijanie działalności gospodarczej (Ogłoszenie 5/2021)
  2. Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych (Ogłoszenie 6/2021)
  3. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Ogłoszenie 7/2021)

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

przedstawiamy kilka ważnych informacji dotyczących dokumentacji aplikacyjnej:

INFORMACJA POMOCNICZA DO NABORU_5/2021_POBIERZ

INFORMACJA POMOCNICZA DO NABORU_6/2021_POBIERZ

INFORMACJA POMOCNICZA DO NABORU_7/2021_POBIERZ


 

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 19 kwietnia 2021 r. ogłosiliśmy nabory wniosków w następujących zakresach:

  1. Rozwijanie działalności gospodarczej (Ogłoszenie 5/2021)
  2. Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych (Ogłoszenie 6/2021)
  3. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Ogłoszenie 7/2021)

Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się w zakładce LSR 2014-2020 – Nabory – Nabory aktualne

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 04.05.2021 r. do 18.05.2021 r. 

Wszelkie informacje związane z naborem wniosków udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 18/352-65-76,  512-028-092 w godz. od 8:00 do 16:00.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach  kryteriów wyboru operacji.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech