Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

W 2020 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pn. „Podtrzymywanie tradycji – warsztaty praktyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich”

Operacja zakłada organizację zajęć warsztatowych dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich w województwie małopolskim w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, nowotarskim i tatrzańskim – łącznie dla grupy 60 osób. Celem operacji jest podniesienie wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz rozbudzenie potrzeby kultywowania tradycji poprzez poznawanie technik wykonywania ozdób okolicznościowych. Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie i przekazanie praktycznych umiejętności w samodzielnym przygotowywaniu tradycyjnych ozdób okolicznościowych (kartki świąteczne, stroiki bożonarodzeniowe, palmy wielkanocne i serwety dożynkowe), które będą przydatne w działalności KGW. Zajęcia zostaną przeprowadzone od sierpnia do października 2020 r.


PARTNERZY PROJEKTU:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny"
Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

www.prow.malopolska.pl          

www.mir.krakow.pl


 

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 16.06.2020 r. (tj. wtorek) posiedzenie Rady Programowej.

Posiedzenie odbędzie się w Biurowcu przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 15:00

Porządek posiedzenia Rady Programowej:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia, podjęcie uchwały.
 3. Omówienie i weryfikacja protestu złożonego w ramach naboru wniosków nr 2/2020:
  - omówienie protestu  złożonego w ramach naboru wniosków,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu weryfikacji wyników oceny operacji,
  - weryfikacja wyniku oceny operacji, podjęcie uchwały.
 4. Omówienie i weryfikacja protestu złożonego w ramach naboru wniosków nr 7/2020:
  - omówienie protestu  złożonego w ramach naboru wniosków,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu weryfikacji wyników oceny operacji,
  - weryfikacja wyniku oceny operacji, podjęcie uchwały.
 5. Wolne wnioski, dyskusja.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady programowej


 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.05.2020 r. Rada Programowa LGD "Beskid Gorlicki" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naboru nr 2/2020, 3/2020, 7/2020.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:

Nabór 2/2020 Rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór 3/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór 7/2020 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Protokół z posiedzenia Rady Programowej _25.05.2020


 

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 25.05.2020 r. (tj. poniedziałek) posiedzenie Rady Programowej.

Posiedzenie odbędzie się w Biurowcu przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 15:00

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej

Porządek posiedzenia Rady Programowej:

Czytaj więcej...
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech