Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

Pozyskaj 80% dofinansowania na studia podyplomowe – CSR Management !Rekrutacja trwa! Liczba miejsc ograniczona! Zajęcia zaczynają się 06.09.2019 r., kończą się 08.02.2020 r.

Cel: Przygotowanie słuchaczy do innowacyjnego i efektywnego wykorzystywania różnorodnych instrumentów zarządzania odpowiedzialnością biznesu w procesie budowania nowoczesnej i dojrzałej organizacji.
Dla: Menedżerów i zarządzających organizacjami, właścicieli przedsiębiorstw, kadry kierowniczej, pracowników zajmujących się komunikacją, zarządzaniem zasobami ludzkimi, relacjami inwestorskimi, ochroną środowiska oraz osób pragnących uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze CSR.

Więcej informacji na stronie internetowej : https://www.marr.pl/studia/


 

Koła gospodyń wiejskich również i w tym roku mogą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową na prowadzoną przez nie działalność statutową. Łącznie na ten cel przeznaczono w 2019 r. 40 mln zł.

ARiMR wnioski o wsparcie przyjmuje od 7 maja 2019 r., czyli od momentu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości. Wnioski można składać do 31 października 2019 r., chyba, że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel. Dofinansowanie dla pojedynczego koła uzależnione jest od liczby członków i może wynieść do 5 tys. zł.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty na stronie_POBIERZ


 

Pierwszy konkurs „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019” - skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów uprawnionych do udziału w otwartych konkursach ofert określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach konkursu można otrzymać dotację m.in. na zakup strojów, instrumentów oraz akcesoriów muzycznych. Na wsparcie finansowe mogą liczyć także inicjatywy i wydarzenia związane z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych: koncerty, warsztaty, spotkania, szkolenia czy prelekcje. Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji w konkursie to 20 tys. zł.

Drugi konkurs „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START!” – ogłoszono z myślą o orkiestrach dętych działających w ramach instytucji kultury, dla których funkcję organizatora pełni gmina lub powiat. Dotacje otrzymane w ramach tego konkursu mogą zostać przeznaczone na zakup instrumentów, akcesoriów lub wydawnictw muzycznych. Podobnie jak w przypadku pierwszego z konkursów, maksymalna wysokość wnioskowanego wsparcia to 20 tys. zł.

Szczegółowe informacje na stronie_POBIERZ


 

W dniach 28-29 czerwca przedstawiciele gminy Iwkowa odwiedzili powiat gorlicki.  Wizyta miała na celu pokazanie dobrych praktyk wykorzystywanych na naszym obszarze w zakresie produktów i usług turystycznych z udziałem lokalnych partnerów.

Uczestnikom serdecznie dziękujemy za mile spędzony czas i pozytywne wrażenia!

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z nowym zaktualizowanym harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Nowy harmonogram znajduje się w zakładce LSR 2014-2020 – Harmonogram naborów wniosków.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech