Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

 

W 2022 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja pn. „Sztuka tworzenia wianków-warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich”

Celem operacji jest podniesienie wiedzy, doskonalenie umiejętności, kultywowanie polskich tradycji ludowych oraz pielęgnowanie kolorowej i bogatej obrzędowości życia wiejskiego przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich w województwie małopolskim.Podczas sześciu 1-dniowych zajęć warsztatowych dla 90 przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatów: tatrzańskiego, nowotarskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego i krakowskiego, zostanie przekazana przez instruktora wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie wyplatania wianków.

Zajęcia w grupach rozbudzą kreatywność uczestniczek, nauczą dokładności i staranności, przyczynią się do nabycia nowych umiejętności, jakim jest sztuka tworzenia wianków.Warsztaty poszerzą wiedzę uczestniczek na temat ziół, kwiatów i ich praktycznego wykorzystania w tworzeniu wianków a także rozwiną zmysł artystyczny. Przedstawicielki KGW, biorąc udział w warsztatach, zaangażują się w przekazanie zdobytych umiejętności młodemu pokoleniu mieszkanek wsi, co przyczyni się do integracji międzypokoleniowej i aktywizacji życia wiejskiego. Wymiana doświadczeń i integracja pomiędzy uczestniczkami będzie okazją do nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych Kół Gospodyń Wiejskich. Operacja przyczyni się też do pielęgnowania tradycji ludowych, jakim było wyplatanie wianków.

PARTNERZY PROJEKTU:

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

www.prow.malopolska.pl     www.mir.krakow.pl


 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20.06.2022 r. Rada Programowa LGD "Beskid Gorlicki" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naboru nr 3/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:

Protokół z posiedzenia Rady_20.06.2022


 

W dniu 9 czerwca 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie została podpisana umowa na tzw. wsparcie przygotowawcze, w ramach którego zostanie opracowana Lokalna Strategia Rozwoju  na lata 2023 – 2027.

Umowa realizowana jest w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW na lata 2014-2020 – II nabór wniosków.

Uzyskaliśmy kwotę 74 tyś. zł na realizację niezbędnych działań związanych z procesem przygotowania LSR. Realizacja nowej LSR będzie finansowana z dwóch źródeł: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski.

Zapraszamy do aktywnego włączenia się w proces przygotowania strategii.


Źródło: www.malopolska.pl

Plan włączenia społeczności lokalnej

Harmonogram spotkań


 

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 20.06.2022 r. (tj. poniedziałek) posiedzenie Rady Programowej.

Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 15:00.

Porządek posiedzenia Rady Programowej:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia, podjęcie uchwały.
 3. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków nr 3/2022 prowadzonego przez LGD:
 • omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru wniosków,
 • wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
 • omówienie weryfikacji wniosków dokonanej przez zespół,
 • głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR,
 • głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji,
 • głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.

  4. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 3/2022.

  5. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 3/2022.
  6. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru wniosków 3/2022.
  7. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 3/2022.
  8. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 3/2022.
  9. Wolne wnioski, dyskusja.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o posiedzeniu_RP


 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” zaprasza do konsultacji społecznych i zgłaszania uwag w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). 

Aktualizacja LSR prowadzona jest w związku z weryfikacją kosztów przeznaczonych na realizację projektów współpracy w budżecie LSR.

Uwagi, wnioski, sugestie dotyczące LSR prosimy zgłaszać na formularzu - POBIERZ 

Projekt LSR - POBIERZ

Proponowane zmiany dotyczące LSR prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki” na formularzu zmian, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15 czerwca br. do godz. 15.00


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech