Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” informuje o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie prawa do posługiwania się Znakiem Promocyjnym KARPATING.

Wnioski można składać w terminie do 27 października 2020r. (tj. wtorek).

Wniosek można złożyć do godz. 16:00 w biurze Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”.

Ze względu na stan epidemii Covid-19, dopuszcza się składanie wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podpisane i zeskanowane dokumenty (wniosek wraz z załącznikami) można przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do godziny 24:00 dnia 27 października 2020 r.


 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji, dla których ważna jest promocja atrakcji lokalnych na prezentację zasad i warunków przystąpienia do Programu Marka Lokalna KARPATING.

Spotkanie odbędzie się 12 października 2020 r., o godz. 13.00 w Pawilonie Historii Miasta Gorlice (Rynek 2, 38-300 Gorlice).

Zaprezentowana zostanie idea marki lokalnej, dobre przykłady promocji produktów pod marką parasolową z Polski i UE.

Więcej informacji odnośnie spotkania oraz potwierdzenie przybycia pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Marka Lokalna KARPATING - zaproszenie na spotkanie


 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” ogłasza I nabór na użytkowników Znaku Promocyjnego KARPATING, który odbędzie się w dniach od 5 do 16 października 2020 r.

Marka lokalna KARPATING jest narzędziem promocji produktów i usług związanych z regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców z obszaru powiatu gorlickiego, a także narzędziem promocji lub wsparcia inicjatyw mających znaczenie dla zrównoważonego rozwoju powiatu. Marka lokalna KARPATING powstała z potrzeby mieszkańców, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i instytucji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu gorlickiego w oparciu o lokalne zasoby obszaru oraz bogate dziedzictwo kulturowo-historyczne.


Rolą Znaku Promocyjnego KARPATING jest udzielanie rekomendacji dla produktów, usług i inicjatyw nim znakowanych, stwarzanie przestrzeni dla rozwoju ludzi i miejsc oraz budowanie przyjaznych relacji pomiędzy klientami, producentami i obszarem.

O prawo do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym KARPATING mogą ubiegać się:
a) przedsiębiorcy posiadający siedzibę i faktycznie działający na obszarze powiatu gorlickiego, w tym będące przedsiębiorcami osoby, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców, w szczególności przedsiębiorcy prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
b) osoby fizyczne prowadzące zorganizowaną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły nie stanowiącą jednak działalności gospodarczej na mocy wyraźnego przepisu ustawy,
c) przedsiębiorcy posiadający oddział z siedzibą (siedzibą oddziału) na obszarze powiatu gorlickiego i faktycznie działający na tym obszarze,
d) organizacje (z wyłączeniem grup nieformalnych) posiadające siedzibę i faktycznie działające na obszarze powiatu gorlickiego, choćby nie posiadały statusu przedsiębiorcy, jeżeli posiadanie tego statusu nie jest wymagane dla zgodnego z prawem wprowadzania do obrotu zgłaszanego produktu/usługi lub realizowania inicjatywy,
e) posiadające osobowość prawną jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające siedzibę i działające na obszarze powiatu gorlickiego.


Przyznawanie znaku będzie odbywać się w trzech kategoriach:

1) produkt,
2) usługa,
3) inicjatywa.


Wnioski o przyznanie prawa do posługiwania się Znakiem Promocyjnym KARPATING można składać w terminie 5 - 16 października 2020 r. w godz. 8:00 - 16:00.  Wnioski należy składać w wersji papierowej w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przy ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice. Liczy się data wpływu wniosku do biura stowarzyszenia.

Podmioty zainteresowane składaniem Wniosku o przyznanie prawa do używania i posługiwania się prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania, używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym KARPATING.

Osoby zainteresowane pomocą przy wypełnianiu wniosku prosimy o bezpośredni kontakt z biurem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” pod numerem telefonu 18/352-65-76 lub w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).

 

Dokumentacja aplikacyjna:

- Regulamin przyznawania, używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym KARPATING.

- Załącznik 1 Kategorie produktów, usług i inicjatyw, dla których przyznaje się prawo do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym KARPATING,

- Załącznik 2 Wzór Umowy Licencyjnej,

- Załącznik 3 Kryteria oceny,

- Załącznik 4 System Identyfikacji Wizualnej marki lokalnej KARPATING,

- Załącznik 5 Wzór Wniosku.


Nabór na użytkowników Znaku Promocyjnego KARPATING realizowany jest w ramach projektu współpracy "Marka lokalna narzędziem promocji obszarów LGD" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


 

 

W związku z zawartym w dniu 27.08.2020 r. aneksem do umowy ramowej zmianie uległy zapisy Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”. Zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowanym dokumentem, który znajduje się w zakładce LSR 2014-2020 – LSR.

Zapraszamy także do zapoznania się ze zaktualizowanym harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Nowy harmonogram znajduje się w zakładce LSR 2014-2020 – Harmonogram naborów wniosków.


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech