Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021r. (Wigilia Bożego Narodzenia) biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki"  będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy. 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” ogłasza II nabór na użytkowników Znaku Promocyjnego KARPATING, który odbędzie się w dniach od 3 do 17 stycznia 2022r.

Marka lokalna KARPATING jest narzędziem promocji produktów i usług związanych z regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców z obszaru powiatu gorlickiego, a także narzędziem promocji lub wsparcia inicjatyw mających znaczenie dla zrównoważonego rozwoju powiatu. Marka lokalna KARPATING powstała z potrzeby mieszkańców, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i instytucji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu gorlickiego w oparciu o lokalne zasoby obszaru oraz bogate dziedzictwo kulturowo-historyczne.

Rolą Znaku Promocyjnego KARPATING jest udzielanie rekomendacji dla produktów, usług i inicjatyw nim znakowanych, stwarzanie przestrzeni dla rozwoju ludzi i miejsc oraz budowanie przyjaznych relacji pomiędzy klientami, producentami i obszarem.

O prawo do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym KARPATING mogą ubiegać się:
a) przedsiębiorcy posiadający siedzibę i faktycznie działający na obszarze powiatu gorlickiego, w tym będące przedsiębiorcami osoby, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców, w szczególności przedsiębiorcy prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
b) osoby fizyczne prowadzące zorganizowaną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły nie stanowiącą jednak działalności gospodarczej na mocy wyraźnego przepisu ustawy,
c) przedsiębiorcy posiadający oddział z siedzibą (siedzibą oddziału) na obszarze powiatu gorlickiego i faktycznie działający na tym obszarze,
d) organizacje (z wyłączeniem grup nieformalnych) posiadające siedzibę i faktycznie działające na obszarze powiatu gorlickiego, choćby nie posiadały statusu przedsiębiorcy, jeżeli posiadanie tego statusu nie jest wymagane dla zgodnego z prawem wprowadzania do obrotu zgłaszanego produktu/usługi lub realizowania inicjatywy,
e) posiadające osobowość prawną jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające siedzibę i działające na obszarze powiatu gorlickiego.

Przyznawanie znaku odbywa się w trzech kategoriach:
1) produkt,
2) usługa,
3) inicjatywa.

Wnioski o przyznanie prawa do posługiwania się Znakiem Promocyjnym KARPATING można składać w terminie 3 - 17 stycznia 2022 r. w godz. 8:00 - 16:00.  Wnioski należy składać w wersji papierowej w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przy ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice. Liczy się data wpływu wniosku do biura Stowarzyszenia.

Podmioty zainteresowane składaniem Wniosku o przyznanie prawa do używania i posługiwania się prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania, używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym KARPATING.

Osoby zainteresowane pomocą przy wypełnianiu wniosku prosimy o bezpośredni kontakt z biurem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” pod numerem telefonu 18/352-65-76, 512-028-092 lub w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).

Dokumentacja aplikacyjna:

Lista podmiotów uprawnionych do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym KARPATING w ramach I naboru wniosków na użytkowników znaku.


 

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Federacji LGD Małopolska przyjął w poczet członków kolejne Stowarzyszenie - Dolinę Karpia. Dziękujemy za zaufanie. Federację tworzy obecnie 8 Lokalnych Grup Działania, poza LGD "Beskid Gorlicki" oraz Stowarzyszeniem Dolina Karpia są to: LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska", LGD "Perły Beskidu Sądeckiego", LGD "Miedzy Dalinem a Gościbią", LGD "Dolina Raby", LGD Korona Sądecka oraz Gościniec 4 Żywiołów.

 


 

Stowarzyszenie  „Skrawek Nieba” w Łosiu  planuje poszerzenie oferty w ramach odpłatnej działalności statutowej poprzez wprowadzenie nowej oferty jaką będzie organizacja tematycznych imprez plenerowych pn: „Skrawek Natury”, organizowanych na łące połączonych ze szkoleniami dot. dekoracji i nakrywania do stołu, sztuki układania kwiatów i etykiety savoir vivre.  Imprezy będą się odbywać się w okresie letnim, w kameralnych grupach. Podczas imprez będą  serwowane dania i potrawy sporządzane na bazie ekologicznych, lokalnych produktów według tradycyjnych receptur firmowanych marką Karpating.

W ramach oferty będą wprowadzane również nowe usługi min.: wieczór herbaciany oraz degustacja potraw kuchni łemkowskiej.

Serdecznie zapraszamy.

Oferta_Skrawek Nieba


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech