Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

4 stycznia br. weszło w życie Rozporządzenie zmieniające warunki przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Oto najważniejsze zmiany:

 • wydłużenie terminu złożenia wniosku o płatność do 30 czerwca 2024 r.
 • zwiększenie limitu pomocy na jednego grantobiorcę do 110 tys. zł (było 100 tys. zł)
 • zwiększenie limitu pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu do 500 tys. zł (było 300 tys. zł);
 • zwiększenie wysokości maksymalnej kwoty pomocy na jedną operację do 500 tys. zł (nie dotyczy premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej)
 • zwiększenie limitu na operację własną LGD do 500 tys. zł (było 50 tys. zł)
 • wprowadzenie dodatkowego zakresu wsparcia tj. możliwości tworzenia koncepcji inteligentnych wsi w ramach projektów grantowych, w tym określenie warunków przyznania i wypłaty pomocy.

Rozporządzenie dostępne jest w zakładce LSR 2014-2020 - Legislacja PROW 2014-2020


 

Informujemy, że w dniu 07 stycznia 2022r. biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki"  będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy. 


 

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 03.01.2022 r. (tj. poniedziałek) posiedzenie Rady Programowej. Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 15:30.

Porządek posiedzenia Rady Programowej:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy ZW a beneficjentem dla operacji w ramach naboru wniosków nr 1/2021:
  - omówienie wniosku o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach naboru wniosków nr 1/2021,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
  - ponowna ocena operacji w zakresie dotyczącym wnioskowanej zmiany umowy,
  - podjęcie uchwały.
 4. Wolne wnioski, dyskusja.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o Posiedzeniu RP


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech