Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

Beneficjent realizujący operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – tzw. premie, zobowiązany jest m.in. zgłosić się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej do dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy pomocy, a w przypadku gdy korzysta z tzw. „Ulgi na start”, o której mowa w art. 18 ustawy prawo przedsiębiorców, do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy pod rygorem wypowiedzenia umowy oraz zwrotu wypłaconych środków finansowych w ramach pierwszego wniosku o płatność.


 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu.

Dla kogo? firmy z regionu Małopolski, prowadzące działalność powyżej 24 miesięcy

Ile? Maksymalnie kwota 1 mln złotych

Jeśli jesteś zainteresowany ZAPRASZAMY do PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA w Gorlicach przy ul. 11 Listopada 37 (biuro LGD „Beskid Gorlicki"),  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 12.00.


 

25 lutego 2019r. podczas spotkania Zarządu LGD, Starosty, Wójtów i Burmistrzów z całego Powiatu, Olga Gałek z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych i Artur Gnat z Firmy Dom Marki Max von Jastrov zaprezentowali koncepcję, sposób zarządzania marką w I etapie jej funkcjonowania oraz wizualizację. Marka lokalna KARPATING wyróżni wyjątkowe, wysokiej jakości produkty związane z regionem Ziemi Gorlickiej. Znak stosowany będzie dla oznaczania produktów związanych z naszym regionem, wytwarzanych i dostępnych na lokalnym rynku. Oferta pod marką KARPATING  pozwoli wpisać Ziemię Gorlicką na mapę miejsc, do których warto zawitać.

W najbliższym czasie odbędą się kolejne spotkania prezentujące markę, zapraszające do udziału w Programie Marka Lokalna KARPATING przedsiębiorców – gestorów turystycznych, biur podróży, rękodzielników i innych producentów z Ziemi Gorlickiej. Zapraszamy już dzisiaj do wspólnej promocji produktów i wydarzeń z całego Powiatu.

Komu w Gorlickie temu KARPATING!

NOTATKA ZE SPOTKANIA_25022019


 

Formularze rekrutacyjne w ramach XIII naboru do projektu „Korona Sądecka dla młodych” będą przyjmowane w dniach:               od 4 marca 2019 do 15 marca 2019.

Zgodnie z założeniami projektu wszyscy Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie (regulamin oraz dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w zakładce PROJEKTY – KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH).

Jednocześnie informujemy, że kolejna rekrutacja do projektu odbędzie się w terminie od 6 maja 2019 – 17 maja 2019.


 

W dniu 22 lutego br. przedstawiciel Fundacji Socjometr Laboratorium Rozwiązań Społecznych przeprowadził warsztat ewaluacyjny, którego celem była ewaluacja funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Beskid Gorlicki” oraz wdrażania LSR w 2018 roku. 

W warsztacie udział wzięli przedstawiciele organów LGD, tj. Zarządu, Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej, pracownicy LGD, wnioskodawcy, mieszkańcy obszaru LGD oraz Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - Roman Wcisło.

Podczas warsztatu dokonano m.in. analizy aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej obszaru LGD, realizacji działań zawartych w Planie komunikacji, stopnia osiągania wskaźników realizacji LSR i  wykorzystania budżetu oraz analizy procedur i kryteriów wyboru operacji.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za aktywny udział i cenne spostrzeżenia.

 


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech