Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

25 czerwca br. przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny w ramach wizyty studyjnej odwiedzili obszar LGD Beskid Gorlicki. Celem wizyty było pokazanie dobrych praktyk wykorzystywanych na naszym obszarze w zakresie rozwoju atrakcji oraz usług turystycznych - Karpating w praktyce.

Bardzo dziękujemy grupie za miłą atmosferę i mnóstwo dobrych wspomnień!

  


 

W dniach 4-9 czerwca 2019 r. w ramach projektu współpracy pn. ,,Marka Lokalna szansą rozwoju obszarów LGD’’ razem z LGD Między Wisłą a Kampinosem oraz LGD Krajna Złotowska odwiedziliśmy naszego partnera w Bułgaii - LGD Dewnia – Aksakowo. Celem projektu jest promowanie obszaru objętego LSR poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń w procesie zarządzania marka lokalną.

Uczestnicy wyjazdu odwiedzili obiekty, zabytki, miejsca, na które pozyskano środki unijne na remonty, doposażenie czy modernizację. W programie wizyty znalazło się, m.in. odwiedzenie winiarni w miejscowości General Kantardjievo, średniowiecznego klasztoru skalnego w parku przyrody „Złote piaski”, wystawy „Made on our territory” w miejscowości Klimentomevo. Ponadto Przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z Polski zwiedzili obiekty na terenie miasta Aksakovo, formacje skalne w Kamiennym Lesie oraz Muzeum mozaik w mieście Devnya. Mieli też okazję do wielu spotkań i rozmów z samorządowcami i społecznikami nt. poziomu i kierunku wdrażania bułgarskiej startegii rozwoju oraz marki lokalnej. 

Projekt pt. Marka Lokalna szansą rozwoju regionu współfinansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Bardzo dziękujemy naszym Partnerom za miłą atmosferę, pozytywne wrażenia, za serdeczne przyjęcie i ogromne zaangażowanie w organizację wizyty.

 


 

Działając na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” na dzień 17.06.2019 r. (tj. poniedziałek) na godzinę 16:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach, przy ul. Bieckiej 3, sala konferencyjna nr 104.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbytego 29 maja 2018 r.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” oraz sprawozdania finansowego za 2018 r.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Programowej.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za 2018 r.
 9. Podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy Zarządu i udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2018 r.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Programowej.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 12. Nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia, podjęcie uchwały.
 13. Wybór uzupełniający Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
  - Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  - Zgłoszenie i prezentacja kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
  - Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (głosowanie tajne), podjęcie uchwały.
 14. Sprawy różne, wolne wnioski.
 15. Zakończenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”.

Informujemy, że wybór uzupełniający Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wynika z rezygnacji z Członkostwa w LGD Pana Kazimierza Krok, pełniącego jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Informujemy także, że w biurze LGD wyłożony jest do wglądu protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Jednocześnie prosimy o uregulowanie składek członkowskich (24 zł). Przypominamy o nowym numerze rachunku bankowego: BGŻ BNP PARIBAS S.A  62 2030 0045 1110 0000 0427 5040 (wpłata składki z dopiskiem "składka członkowska").

Obecność członków Stowarzyszenia obowiązkowa. W przypadku niemożności wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków prosimy o usprawiedliwienie nieobecności.


 

Informujemy, że formularze rekrutacyjne w ramach XV naboru do projektu „Korona Sądecka dla młodych” będą przyjmowane od 3 czerwca 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.

Zgodnie z założeniami projektu wszyscy kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Więcej informacji o projekcie oraz regulamin i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w zakładce PROJEKTY – KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH.

Zapraszamy również do kontaktu pod numerem telefonu 18 352 65 77. 


 

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność zaprasza dzieci i młodzież z obszaru powiatu gorlickiego, których przynajmniej jeden z rodziców jest ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS, bądź pobiera rentę lub emeryturę rolniczą z KRUS na letni wypoczynek do miejscowości Ustka – czas 13 dni – termin 6 lipca – 18 lipca 2019 roku,  11 dni na miejscu, ośrodek „Bałtyk”, ośrodek oddalony 700 m od plaży, własne boiska.

 Organizator zapewnia

 • Całodobowe wyżywienie – 5 posiłków dziennie, śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek i kolacja
 • Zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym w pokojach od 3 do 5 osób,
 • Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy oraz ratownika),
 • Opiekę medyczną – pielęgniarka w ośrodku, lekarz na telefon,
 • Ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków,
 • Atrakcyjny program zajęć kulturalno – oświatowych i wycieczek krajoznawczo – turystycznych (na prośbę uczestnika możliwość przesłania drogą mailową)
 • Transport z w obydwie strony z Krakowa i z powrotem.
 • Koszt ok. 700 zł.

Ilość miejsc ograniczona – Decyduje kolejność zgłoszeń!

Szczegółowe informacje i zgłoszenia pod numerem telefonu 503 879 401.


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech