Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

W związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 informujemy, że do biura LGD „Beskid Gorlicki” wpłynęło 28 wniosków, w tym:
- 7 wniosków w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego;
- 20 wniosków w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
-  1 wniosek w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom!


 

UWAGA WAŻNE!

Przypominamy, iż 5 stycznia 2018 roku (piątek) upływa termin zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

 1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego (9/2018)
 2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (10/2018)
 3. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych (11/2018), które:
  a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
  b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów. 

Wnioski można składać do godziny 16:00. Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane do godz. 16.00 – zostaną ocenione jako niezgodne z LSR a tym samym nie będą podlegały wyborowi.

Prosimy zatem o zarezerwowanie odpowiedniej ilości czasu na złożenie wniosku.


 

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków w zakresie:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej (ogłoszenie 12/2018)
 2. Rozwijanie działalności gospodarczej (ogłoszenie 13/2018)
 3. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi (ogłoszenie 14/2018)

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przedstawiamy kilka ważnych informacji dotyczących dokumentacji aplikacyjnej.

INFORMACJA POMOCNICZA DO NABORU_12/2018_podejmowanie działalności gospodarczej_POBIERZ

INFORMACJA POMOCNICZA DO NABORU_13/2018_rozwijanie działalności gospodarczej_POBIERZ

INFORMACJA POMOCNICZA DO NABORU_14/2018_tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego_POBIERZ


 

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 18 grudnia 2017 r. ogłosiliśmy nabory wniosków w zakresie:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej (ogłoszenie 12/2018)
 2. Rozwijanie działalności gospodarczej (ogłoszenie 13/2018)
 3. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi (ogłoszenie 14/2018)

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się w zakładce LSR 2014-2020 – Nabory – Nabory aktualne.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 09.01.2018 r. do 23.01.2018 r. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 18/352-65-77, 18/352-65-76,  512-028-092 w godz. od 8:00 do 16:00.


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech