Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

W dniu 01 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej, którego przedmiotem było wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy ZW a  beneficjentami w ramach naboru wniosków nr 7/2017, 3/2020, 2/2017,13/2018, nr 2/2020. Poniżej przedstawiamy Protokół z Posiedzenia Rady Programowej.

Protokół z posiedzenia Rady_01.02.2021


 

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 29.01.2021 r. (tj. piątek) posiedzenie Rady Programowej. Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 15:00

 Porządek posiedzenia Rady Programowej

Czytaj więcej...

Informujemy, że w dniu 30 grudnia 2020 roku, zostały zatwierdzone zmiany w procedurach oceny i wyboru operacji oraz oceny i wyboru grantobiorców i projektu grantowego oraz kryteriach wyboru operacji dla działań dotyczących podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej. 

Zaktualizowane dokumenty dostępne są w zakładce LSR 2014-2020 - Procedury oceny i wyboru operacji oraz Kryteria wyboru operacji.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.


 

Zapraszamy do zapoznania się z nowym zaktualizowanym harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Nowy harmonogram znajduje się w zakładce LSR 2014-2020 – Harmonogram naborów wniosków.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech