Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

W dniach 6-8 lipca br. w ramach projektu współpracy pn. ,,Marka Lokalna szansą rozwoju obszarów LGD’’ razem z LGD Między Wisłą a Kampinosem odwiedziliśmy naszego partnera, LGD Krajna Złotowska. Celem projektu jest promowanie obszaru objętego LSR poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń w procesie zarządzania marka lokalną.

Bardzo dziękujemy naszym Partnerom za miłą atmosferę i pozytywne wrażenia!

 


 

W dniu 9 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej, którego przedmiotem było ustalenie kwoty wsparcia dla wniosków o powierzenie grantu nr 1/2018/G/5, 1/2018/G/8, 1/2018/G/10 złożonych w ramach naboru 1/2018/G oraz wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy ZW a beneficjentem w ramach naboru wniosków nr 6/2017.

Lista grantobiorców wybranych

Protokół z posiedzenia Rady_09.07.2018


 

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 09.07.2018 r. (tj. poniedziałek) posiedzenie Rady Programowej.

Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 8:00.

Porządek posiedzenia Rady Programowej:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Ustalenie kwoty wsparcia dla wniosków o powierzenie grantu nr 1/2018/G/5, 1/2018/G/8, 1/2018/G/10:
  - omówienie uwag ZW do przedłożonej dokumentacji w ramach projektu grantowego,

  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany listy rankingowej w ramach naboru wniosków 1/2018/G.
 5. Podjęcie uchwał zmieniających uchwały o wyborze grantobiorców dla zadań nr 1/2018/G/5, 1/2018/G/8, 1/2018/G/10.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany listy grantobiorców wybranych w ramach naboru wniosków 1/2018/G.
 7. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy ZW a beneficjentem:
  - omówienie wniosku o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach naboru wniosków nr 6/2017,

  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny  i wyboru operacji,
  - ponowna ocena operacji w zakresie dotyczącym wnioskowanej zmiany umowy,
  - podjęcie uchwały.
 8. Wolne wnioski, dyskusja.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej LGD "Beskid Gorlicki"


 

STOWARZYSZENIE LGD "BESKID GORLICKI" zachęca do składania wniosków do Programu Grantowego w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”. Program Grantowy prowadzony przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych i Stowarzyszenie Cumulus jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest rozwój  usług oferowanych przez te podmioty.

Warunki udzielania grantu:

- wysokość dofinansowania: maksymalnie 10 tys. zł

- udział środków własnych: Wartość inicjatywy to łączna wartość grantu i środków własnych, na które mogą się składać środki finansowe (środki własne, środki z innych źródeł, z wyłączeniem środków UE) oraz w formie wkładu rzeczowego w wysokości nie mniejszej niż 5% wartości inicjatywy.

- składanie wniosku: za pośrednictwem platformy internetowej.

- Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w ramach MOWES Subregion Sądecki – do jednego z dwóch Operatorów: Fundacja MILA lub Stowarzyszenie Cumulus.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Sądeckim serdecznie zapraszamy na Warsztaty dot. opracowania wniosków grantowych, które odbędą się w Bieczu w dniu 11 lipca 2018 r.

Program warsztatów obejmuje:

- przedstawienie zasad ubiegania się o środki w ramach Programu Grantowego,

- praktyczne warsztaty dot. pomysłów na inicjatywy w obszarze ES w kontekście ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej,

- praktyczne warsztaty dot. przygotowania projektu oraz budżetowania inicjatywy,

- czas na indywidualne konsultacje i pytania odnośnie zasad Programu Grantowego.

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego i nadsyłanie zgłoszeń na warsztaty. http://www.mila.org.pl/pl/aktualnosci/owes-subregion-nowosadecki/575-zaproszenie-do-skladania-wnioskow-grantowych-w-ramach-projektu-malopolski-osrodek-wsparcia-ekonomii-spolecznej-subregion-sadecki-edycja-ii

 

Kontakt w sprawie warsztatów i Programu Grantowego:

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków

Justyna Jakubiak, Konsultant ds. animacji i wspierania inicjatyw lokalnych

Olga Gałek, Animator

Tel. 12 349 06 57

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

30.06.2018 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki" brało udział w organizowanym w Bochni przez Lokalną Grupę Działania Dolina Raby w VIII Festiwalu Rosołu. Za sprawą Pań ze Stowarzyszenia Kobiet Szalowskich "Szalowianki" zdobyliśmy II miejsce w konkursie na najsmaczniejszy rosół.
Rosół chłopski przygotowany przez nasze "Szalowianki" zdobył uznanie jury składającego się z wybitnych kucharzy znanych zarówno w branży kulinarnej jak i z telewizji.

Organizatorom SERDECZNIE DZĘKUJEMY za zaproszenie a naszym Paniom za smaczny rosół i niesamowite emocje! 
Pyszne bo GORLICKIE!

 


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech