Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

W związku z upływem kadencji Rady Programowej Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” ogłasza nabór Kandydatów na Członków Rady Programowej  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” reprezentujących sektor publiczny, gospodarczy i społeczny.

Członkiem Rady Programowej może być osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która jest Członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.

Członkowie Rady Programowej będący osobami prawnymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział w głosowaniach nad jej uchwałami przez organ uprawniony do ich reprezentowania albo przez pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w pracach Rady Programowej.

Członkowie Rady Programowej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Dokumentem obowiązkowym dla osób fizycznych/przedstawicieli osób prawnych zgłaszających kandydatury na Członka Rady Programowej jest oświadczenie o niekaralności - POBIERZ

Dodatkowo należy złożyć stosowne dokumenty w zależności od reprezentowanego sektora:

W przypadku reprezentowania sektora publicznego:

1.Wymagania obowiązkowe:

- działanie na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

2. Dokumenty obowiązkowe:

W sytuacji gdy reprezentantem gminy jest osoba inna niż wójt/burmistrz pełnomocnictwo wójta/burmistrza do reprezentowania Gminy w Radzie Programowej.

W przypadku reprezentowania sektora gospodarczego:

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

1. Wymagania obowiązkowe:

- prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

2. Wymagania dodatkowe: 

- wiek poniżej 35 roku życia.

3. Dokumenty obowiązkowe:

- zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w którym wskazano osoby uprawnione do reprezentacji.

W przypadku osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą:

1.Wymagania obowiązkowe:

- prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze objętym  Lokalną Strategią Rozwoju.

2. Dokumenty obowiązkowe:

- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w którym wskazano osoby uprawnione do reprezentacji.

 W przypadku rolników:

1. Wymagania obowiązkowe:

- prowadzenie działalności na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

2. Dokumenty obowiązkowe:

- zaświadczenie o ubezpieczeniu z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W przypadku reprezentowania sektora społecznego:

I. Osoby prawne reprezentujące sektor społeczny:

1. Wymagania obowiązkowe:

- działanie na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

II. Mieszkańcy reprezentujący sektor społeczny:

1. Wymagania obowiązkowe:

- zamieszkanie na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

2.Wymagania dodatkowe:

- wiek poniżej 35 roku życia.

3. Dokumenty obowiązkowe:

- oświadczenie o zamieszkaniu na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju

Wymaganiem dodatkowym dla wszystkich osób fizycznych/przedstawicieli osób prawnych ubiegających się o członkostwo w Radzie Programowej jest posiadanie wiedzy z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader i\lub doświadczenia w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wobec czego wraz ze zgłoszeniem do kandydowania na Członka Rady należy złożyć dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie.

Wzór oświadczenia o zamieszkaniu na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju dostępny jest w Biurze LGD oraz zamieszczony na stronie internetowej LGD- POBIERZ

Osoby fizyczne i prawne zainteresowane pracą w Radzie Programowej prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2021 roku (liczy się data wpływu do Biura LGD).

Wybór Członków do Rady Programowej odbędzie się na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” dnia 27 września 2021 r.

Obecność Kandydatów na Członków Rady Programowej na Walnym Zebraniu jest obowiązkowa.

Ogłoszenie o naborze Członków do Rady Programowej LGD "Beskid Gorlicki"


 

W 2021 roku Małopolska Izba Rolnicza zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pt. „Chusty malowane – warsztaty artystyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich” zakładała organizację zajęć warsztatowych dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich w województwie małopolskim w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, wadowickim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim - w sumie dla grupy 90 osób.

W dniu 31 sierpnia br. w Gościńcu Dworskim w Ropie zorganizowano ostatnie - szóste warsztaty dla 15 przedstawicielek KGW  z powiatu gorlickiego. Każda z uczestniczek otrzymała niezbędne materiały, by samodzielnie wymalować i ozdobić wzorami kwiatowymi chustę. Uczestniczki nauczyły się przenoszenia wzoru na tkaninę, przygotowania farb i stanowiska pracy, malowania głównego motywu, składającego się z kwiatu róży, malowania zielonych elementów oraz drobnych kwiatów uzupełniających wzór, a także impregnowania malowanego wzoru.

Organizacja warsztatów możliwa była dzięki dotacji uzyskanej przez Małopolską Izbę Rolniczą z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Partnerem projektu w powiecie gorlickim było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki".

Poniżej krótka fotorelacja: 


 

Szanowni Państwo!

W związku z trwającą ewaluacją zewnętrzną, prowadzoną przez przedstawicieli FUNDACJI SOCJOMETR LABORATORIUM ROZWIĄZAŃ SPOŁECZNYCH,  uprzejmie prosimy mieszkańców obszaru LGD "Beskid Gorlicki" o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli pozyskać więcej informacji na temat efektów funkcjonowania Stowarzyszenia LGD "Beskid Gorlicki" oraz wdrażania LSR w perspektywie finansowej 2014-2020.

LINK DO ANKIETY ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ

https://docs.google.com/forms/d/1wF-wF305uoFE31uaSgaoe8G408QErnZFs_DBjMrFZcw/edit?usp=sharing

Termin wypełnienia ankiety -  do 05 września 2021.


Z góry dziękujemy Państwu za poświęcony czas. Jesteśmy wdzięczni za przekazanie cennych informacji!
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki" uczestniczy w realizacji projektu pn. "Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju". Operacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” ma na celu identyfikację i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: opracowanie narzędzia dla 32 małopolskich lokalnych grup działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy, wykorzystującej doświadczenia z zakończonych interwencji.


 


W 2021 roku Małopolska Izba Rolnicza wraz z partnerem projektu - Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki" realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pt. „Chusty malowane – warsztaty artystyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich” zakłada organizację zajęć warsztatowych dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich w województwie małopolskim w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, wadowickim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim - w sumie dla grupy 90 osób.

Głównym celem operacji jest podniesienie wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz rozbudzenie potrzeby rozwoju regionalnej twórczości artystycznej uczestników warsztatów, poprzez poznawanie sztuki i techniki malowania na tkaninie. Przedstawicielki KGW uczestniczące w warsztatach zdobędą umiejętności malowania na tkaninie i samodzielnego wykonania niepowtarzalnej chusty regionalnej, która jest niezastąpionym elementem stroju regionalnego. Operacja przyczyni się też do pielęgnowania tradycji ludowych jakim było malowanie chust i przekazywania tych umiejętności pozostałym członkiniom KGW.


Zajęcia warsztatowe dla KGW z powiatu gorlickiego
- 15 osób odbędą się w dniu 31 sierpnia 2021 roku w godz. 9.00-15.00 w  Gościńcu Dworskim w Ropie, Ropa 578A

Zapraszamy 2 przedstawicieli KGW z powiatu gorlickiego do bezpłatnego uczestnictwa.

Nabór uczestników warsztatów prowadzony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki" trwa do dnia 23.08.2021r. Zgłoszeń można dokonywać osobiście - w biurze LGD przy ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 16.00, telefonicznie - nr tel./fax 18/352-65-76 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.plwww.prow.malopolska.plwww.mir.krakow.pl


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech