Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Informujemy, że formularze rekrutacyjne w ramach XVII naboru do projektu „Korona Sądecka dla młodych” będą przyjmowane od 1 sierpnia 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z założeniami projektu wszyscy kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Więcej informacji o projekcie oraz regulamin i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w zakładce PROJEKTY – KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH.

Zapraszamy również do kontaktu pod numerem telefonu 18 352 65 77.


 

W 2019 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pn. „Nowoczesne inspiracje w połączeniu z tradycją – warsztaty”.

Szczegółowe informacje na plakacie.

 


 

Pozyskaj 80% dofinansowania na studia podyplomowe – CSR Management !Rekrutacja trwa! Liczba miejsc ograniczona! Zajęcia zaczynają się 06.09.2019 r., kończą się 08.02.2020 r.

Cel: Przygotowanie słuchaczy do innowacyjnego i efektywnego wykorzystywania różnorodnych instrumentów zarządzania odpowiedzialnością biznesu w procesie budowania nowoczesnej i dojrzałej organizacji.
Dla: Menedżerów i zarządzających organizacjami, właścicieli przedsiębiorstw, kadry kierowniczej, pracowników zajmujących się komunikacją, zarządzaniem zasobami ludzkimi, relacjami inwestorskimi, ochroną środowiska oraz osób pragnących uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze CSR.

Więcej informacji na stronie internetowej : https://www.marr.pl/studia/


 

Koła gospodyń wiejskich również i w tym roku mogą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową na prowadzoną przez nie działalność statutową. Łącznie na ten cel przeznaczono w 2019 r. 40 mln zł.

ARiMR wnioski o wsparcie przyjmuje od 7 maja 2019 r., czyli od momentu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości. Wnioski można składać do 31 października 2019 r., chyba, że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel. Dofinansowanie dla pojedynczego koła uzależnione jest od liczby członków i może wynieść do 5 tys. zł.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty na stronie_POBIERZ


 

Pierwszy konkurs „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019” - skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów uprawnionych do udziału w otwartych konkursach ofert określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach konkursu można otrzymać dotację m.in. na zakup strojów, instrumentów oraz akcesoriów muzycznych. Na wsparcie finansowe mogą liczyć także inicjatywy i wydarzenia związane z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych: koncerty, warsztaty, spotkania, szkolenia czy prelekcje. Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji w konkursie to 20 tys. zł.

Drugi konkurs „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START!” – ogłoszono z myślą o orkiestrach dętych działających w ramach instytucji kultury, dla których funkcję organizatora pełni gmina lub powiat. Dotacje otrzymane w ramach tego konkursu mogą zostać przeznaczone na zakup instrumentów, akcesoriów lub wydawnictw muzycznych. Podobnie jak w przypadku pierwszego z konkursów, maksymalna wysokość wnioskowanego wsparcia to 20 tys. zł.

Szczegółowe informacje na stronie_POBIERZ


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech