Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – subregion sądecki” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu sądeckiego (powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki oraz miasto Nowy Sącz) mogą otrzymać wsparcie doradcze z zakresu opracowania/aktualizacji strategii zarządzania wiekiem oraz wsparcie finansowe do 5000 zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

Organizacja pozarządowa, która prowadzi regularną działalność gospodarczą i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców, również traktowana jest jako przedsiębiorstwo.

Firmy zatrudniające przynajmniej jednego pracownika oraz niewykluczone z otrzymania pomocy de minimis otrzymają wsparcie w postaci:

  1. doradztwa z zakresu przygotowania bądź aktualizacji strategii zarządzania wiekiem oraz wdrożenia strategii w przedsiębiorstwie,
  2. bonu wdrożeniowego w wysokości do 5 000 zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy poprawiające bezpieczeństwo pracy, ergonomię miejsca pracy, ułatwiające pracę bądź mające na celu jej utrzymanie.

Nabór do projektu odbywa się w trybie ciągłym, z cotygodniową kwalifikacją uczestników projektu, do czasu zrekrutowania 40 podmiotów z subregionu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy na stronę internetową Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: www.marr.pl oraz do kontaktu pod numerem telefonu: (12) 617 66 49.

Do pobrania informacja prasowa

 


 

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 23 lipca 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie została podpisana umowa o przyznanie pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 – 2020 w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

W ramach projektu grantowego zrealizowanych zostanie 10 grantów (zadań), których Wnioskodawcami są lokalne Stowarzyszenia oraz dwa Gminne Centra Kultury. Celem operacji pt.: "Aktywizacja oraz wzmocnienie podmiotów działających w obszarze zachowania dziedzictwa lokalnego obszaru LGD „Beskid Gorlicki”  jest zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej zdiagnozowanych w LSR, poprzez organizację wydarzeń oraz zakup wyposażenia na rzecz integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców w obszarze dziedzictwa lokalnego, do dnia złożenia wniosku o płatność. Całkowita wartość projektu wynosi 233 288,00 zł.

Więcej informacji na temat projektu grantowego już niebawem na naszej stronie!

 


 

W najbliższą niedzielę 29  lipca br. w Skansenie Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku odbywać się będzie XV jubileuszowa Panorama Kultur.

W ramach prowadzonych przez nas działań informacyjnych będziemy tam od godz. 14.00-18.00 ze swoim stoiskiem informacyjnym. Stoisko będzie okazją zarówno do przekazania zainteresowanym mieszkańcom obszaru LGD informacji na temat możliwości pozyskania środków na realizację projektów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju jak i integracji ze środowiskiem lokalnym. 

Serdecznie zapraszamy!


 

Zapraszamy na XV jubileuszową Panoramę Kultur do Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku 29 lipca 2018 roku od godz. 15.00. Wystąpią m.in. Zamiskovci ze Słowacji, Paweł Gołecki,  Lachersi. Wstęp bezpłatny.


 

Wyszehradzkie Festiwale Kultur  to jedno z działań realizowanych w ramach projektu współpracy pn. "Nasze Lokalne Dziedzictwo - poznaj, szanuj, rozwijaj!". Projekt ten realizowany w partnerstwie z innymi LGD krajowymi oraz zagranicznymi tj.  LGD "Korona Sądecka", Stowarzyszenie "Perły Beskidu Sadeckiego", LGD "Brama Beskidu", LGD "Beskid Gorlicki", LGD "Stobrawski Zielony Szlak" oraz dwa LGD ze Słowacji: Obcianske zdruzenie, Miestna akcna skupina OKO i Obcianske zdruzenie, Miestna akcna skupina OPAL.

12 maja, 16 oraz 17 czerwca 2018 roku w miejscowości Namysłów, Ptaszkowa oraz Nawojowa, Stowarzyszenie „Stobrawski Zielony Szlak", "Korona Sądecka",  oraz "Perły Beskidu Sądeckiego" zorganizowały Wyszehradzkie Festiwale Kultur.
W plenerowych imprezach wzięły udział zespoły i artyści z partnerskich LGD. Wszystko po to, aby zaprezentować się szerszej publiczności i wymienić doświadczeniami.
Poniżej zamieszczamy Państwu do obejrzenia film z krótką relacją z przebiegu Festiwali.

 


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech