Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Działając na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” na dzień 17.07.2020 r. (tj. piątek) na godzinę 16:00 w Sali audiowizualnej Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, przy ul. 11 Listopada 43, 38-300 Gorlice.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbytego 17 czerwca 2019 r.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” oraz sprawozdania finansowego za 2019 r., dyskusja.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Programowej, dyskusja.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, dyskusja.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2019 r.
 9. Podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy Zarządu i udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2019 r.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Programowej.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 12. Sprawy różne, wolne wnioski.
 13. Zakończenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”.

W biurze LGD wyłożony jest do wglądu protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Jednocześnie prosimy o uregulowanie składek członkowskich (24 zł) – płatność gotówką w biurze LGD lub przelewem na numer rachunku bankowego: BGŻ BNP PARIBAS S.A  62 2030 0045 1110 0000 0427 5040 (wpłata składki z dopiskiem "składka członkowska").

Obecność Członków Stowarzyszenia obowiązkowa. W przypadku niemożności wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków  prosimy o usprawiedliwienie nieobecności.


 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru do zgłaszania uwag, wniosków, sugestii dotyczących zapisów w Procedurze oceny i wyboru grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego. 

Zmiany dotyczące zapisów w Procedurze wynikają zarówno z dotychczasowych doświadczeń z przeprowadzanych naborów jak i regulacji prawnych.

Procedura oceny i wyboru grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego

Uwagi, wnioski, sugestie dotyczące Procedury oceny i wyboru grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego prosimy zgłaszać na formularzu - pobierz plik

Proponowane zmiany dotyczące załączonego dokumentu prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki” na formularzu zmian, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 26 czerwca br.


 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do zgłaszania uwag, wniosków, sugestii dotyczących zapisów w LSR. 

Zmiany dotyczące zapisów w LSR wynikają zarówno z dotychczasowych doświadczeń z przeprowadzanych naborów jak i wniosków ze spotkania konsultacyjnego.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Uwagi, wnioski, sugestie dotyczące LSR prosimy zgłaszać na formularzu - pobierz plik

Proponowane zmiany dotyczące załączonego dokumentu prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki” na formularzu zmian, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 25 czerwca br.


 

W 2020 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pn. „Podtrzymywanie tradycji – warsztaty praktyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich”

Operacja zakłada organizację zajęć warsztatowych dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich w województwie małopolskim w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, nowotarskim i tatrzańskim – łącznie dla grupy 60 osób. Celem operacji jest podniesienie wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz rozbudzenie potrzeby kultywowania tradycji poprzez poznawanie technik wykonywania ozdób okolicznościowych. Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie i przekazanie praktycznych umiejętności w samodzielnym przygotowywaniu tradycyjnych ozdób okolicznościowych (kartki świąteczne, stroiki bożonarodzeniowe, palmy wielkanocne i serwety dożynkowe), które będą przydatne w działalności KGW. Zajęcia zostaną przeprowadzone od sierpnia do października 2020 r.


PARTNERZY PROJEKTU:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny"
Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

www.prow.malopolska.pl          

www.mir.krakow.pl


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech