Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Informujemy, że w dniu 14.02.2020 (piątek) biuro LGD „Beskid Gorlicki” będzie nieczynne ze względu na uczestnictwo pracowników biura w Warsztacie Ewaluacyjnym.

Za utrudnienia przepraszamy.


 

Zapraszamy do udziału w projekcie zwłaszcza osoby, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach!!!

To również ostatnia szansa na skorzystanie z bonu na zasiedlenie !!!

Informujemy, że formularze rekrutacyjne w ramach XXIV ostatniego już naboru do projektu „Korona Sądecka dla młodych” będą przyjmowane od 10 lutego 2020 r. do 21 lutego 2020 r.

Zgodnie z założeniami projektu wszyscy kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Więcej informacji o projekcie oraz regulamin i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w zakładce PROJEKTY – KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH.

Zapraszamy również do kontaktu pod numerem telefonu 18 352 65 77.


 

Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki" zaprasza organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne do składania wniosków do Programu Grantowego w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”. Program Grantowy prowadzony przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych i Stowarzyszenie Cumulusi jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest rozwój usług oferowanych przez te podmioty poprzez realizację nowych przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym I/LUB testowanie ofert produktów i usług I/LUB podnoszenie konkurencyjności PES na rynku I/LUB promocję ich oferty

Wsparcie w postaci grantów powinno służyć ekonomizowaniu działalności PES. Przez ekonomizację rozumie się:

 • rozpoczęcie działalności statutowej odpłatnej lub zwiększenie skali/zmiana sposobu prowadzonej działalności statutowej odpłatnej,
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej lub zwiększenie skali/zmiana sposobu prowadzonej działalności gospodarczej.

Kto może się ubiegać o przyznanie grantu:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie środków są istniejące podmioty ekonomii społecznej mające siedzibę/filię/oddział na terenie miasta Nowy Sącz lub powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego.

Czas trwania inicjatywy:  od 1 do 10 miesięcy.

Wysokość dofinansowania: max. 10 000 PLN (netto tzn. podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowany).

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Sądeckim serdecznie zapraszamy na Warsztaty dot. opracowania wniosków grantowych, które odbędą się: w Gorlicach (Dom Polsko-Słowacki, Rynek 1, 38-300 Gorlice) w dniu 14 lutego 2020r.(w godz. 9:00-16:00)

Zgłoszenie chęci udziału w warsztatach następuje poprzez wysłanie  formularza on-line dostępnego pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcukSSllegUcrqyHVRVJSO-YE_unFWWSxMV54vjnWMDSCilg/viewform

Program warsztatów obejmuje:

- przedstawienie zasad ubiegania się o środki w ramach Programu Grantowego,

- praktyczne warsztaty dot. pomysłów na inicjatywy w obszarze ES w kontekście ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej,

- praktyczne warsztaty dot. przygotowania projektu oraz budżetowania inicjatywy,

- czas na indywidualne konsultacje i pytania odnośnie zasad Programu Grantowego.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego przed spotkaniem:

http://mila.org.pl/pl/aktualnosci/owes-subregion-nowosadecki/708-granty

Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na warsztaty wymagane jest złożenie kompletu wypełnionych i podpisanych (przez upoważnione osoby) dokumentów rekrutacyjnych w imieniu podmiotu ekonomii społecznej (załączniki do niniejszego ogłoszenia).

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do Biura Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych lub przesłać pocztą na adres Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych (ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków).


 

Informujemy, iż w dniu 27 stycznia  br. o godz. 16:00 zakończyły się nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do biura LGD „Beskid Gorlicki” wpłynęło łącznie 62 wnioski, w tym:

 1. w ramach naboru 1/2020 w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych – 5 wniosków;
 2. w ramach naboru nr 2/2020 w zakresie Rozwoju działalności gospodarczej - 14 wniosków;
 3. w ramach naboru nr 3/2020 w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej - 26 wniosków;
 4. w ramach naboru nr 4/2020 w zakresie Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w zakresie świadczenia usług turystycznych – 0 wniosków;
 5. w ramach naboru nr 5/2020 w zakresie Rozwijania rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk – 1 wniosek;
 6. w ramach naboru nr 6/2020 w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego 5 wniosków;
 7. w ramach naboru nr 7/2020 w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  10 wniosków;
 8. w ramach naboru nr 8/2020 w zakresie Tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi – 1 wniosek;

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za zainteresowanie, życzymy powodzenia na dalszym etapie oceny!.


 

Przypominamy, że 27 stycznia 2020 roku (poniedziałek) upływa termin zakończenia naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych (Ogłoszenie 1/2020)
 2. Rozwijanie działalności gospodarczej (Ogłoszenie 2/2020)
 3. Podejmowanie działalności gospodarczej (Ogłoszenie 3/2020)
 4. Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w zakresie świadczenia usług turystycznych (Ogłoszenie 4/2020)
 5. Rozwijanie rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk (Ogłoszenie 5/2020)
 6. Zachowanie dziedzictwa lokalnego (Ogłoszenie 6/2020)
 7. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Ogłoszenie 7/2020)
 8. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi (Ogłoszenie 8/2020)

Wnioski można składać do godziny 16:00.  Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane do godz. 16.00 – zostaną ocenione jako niezgodne z LSR a tym samym nie będą podlegały wyborowi.

Prosimy zatem o zarezerwowanie odpowiedniej ilości czasu na złożenie wniosku.

Czekamy na Was i Wasze pomysły! 


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech