Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Spotkanie organizowane jest dla grantobiorców, którzy podpisali umowy o powierzenie grantów na realizację zadań w ramach operacji pn. „Aktywizacja oraz wzmocnienie potencjału podmiotów działających w obszarze zachowania dziedzictwa lokalnego obszaru LGD Beskid Gorlicki”.

Spotkanie odbędzie się  dniu 10 sierpnia 2018 roku (piątek) w godzinach 14.00 – 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice.

W programie spotkania m.in. informacje nt. realizacji i rozliczania zadań w ramach projektu grantowego.

Serdecznie zapraszamy!


 

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 09.08.2018 r. (tj. czwartek) posiedzenie Rady Programowej.

Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 8:00.

Porządek posiedzenia Rady Programowej:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy ZW a beneficjentem dla operacji w ramach naboru wniosków nr 1/2017:
  - omówienie wniosku o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach naboru wniosków nr 1/2017,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny  i wyboru operacji,
  - ponowna ocena operacji w zakresie dotyczącym wnioskowanej zmiany umowy,
  - podjęcie uchwały.
 4. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umów o przyznaniu pomocy zawartych pomiędzy ZW a beneficjentem dla operacji w ramach naboru wniosków nr 5/2017:
  - omówienie wniosków o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umów o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach naboru wniosków nr 5/2017,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
  - ponowna ocena operacji w zakresie dotyczącym wnioskowanej zmiany umowy,
  - podjęcie uchwał.
 5. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy ZW a beneficjentem dla operacji w ramach naboru wniosków nr 6/2017:
  - omówienie wniosku o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach naboru wniosków nr 6/2017,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny  i wyboru operacji,
  - ponowna ocena operacji w zakresie dotyczącym wnioskowanej zmiany umowy,
  - podjęcie uchwały.
 6. Wolne wnioski, dyskusja.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej LGD "Beskid Gorlicki"


 

Z przyjemnością informujemy, iż we współpracy z Małopolską Spółdzielnią Rozwoju Obszarów Wiejskich, na zlecenie Województwa Małopolskiego, uruchomiliśmy Punkt Promocji i Sprzedaży Produktów Tradycyjnych i Regionalnych. W Punkcie mogą Państwo skosztować i zakupić produkty charakterystyczne dla województwa małopolskiego, wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rejestrów Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub do Rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności, spełniają wymagania Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska, posiadają znak „Jakość Tradycja”.

Punkt mieści się przy ulicy Sienkiewicza w Gorlicach (targowisko), czynny jest 5 dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do 13.00

SERDECZNE ZAPRASZAMY!

 


 

W minioną niedzielę tj. 29 lipca gościliśmy z naszym stoiskiem informacyjnym na XV Panoramie Kultur, organizowanej w urokliwym otoczeniu zabudowań Skansenu Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku. Zarówno pogoda jak i uczestnicy dopisali. Podczas imprezy można było zapoznać się z efektami działalności filii Ośrodka Kultury Gminy Gorlice oraz występami zaproszonych zespołów. Nie zabrakło również smacznych dań przygotowanych przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, stoisk z rękodziełem oraz atrakcji dla dzieci.

Wszystkim odwiedzającym nasze stoisko dziękujemy i zachęcamy do skorzystania z dotacji unijnych oferowanych przez LGD.

 


 

Prowadzisz agroturystykę i pokazujesz swoim gościom, jak wygląda praca rolnika? A może masz strusią lub ślimaczą farmę albo organizujesz warsztaty garncarskie, pszczelarskie czy przędzarskie? A może zajmujesz się odkrywaniem tajników najlepszej polskiej kuchni na szlaku kulinarnym? Jeśli stworzyłeś ofertę, która skutecznie przyciąga turystów na wieś i umila im pobyt, weź udział w konkursie Na wsi najlepiejorganizowanym przez Polską Organizację Turystyczną!

Zgłoszenia są przyjmowane do 3 sierpnia 2018r.

Nagrodzonych zostanie 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej, które zostaną objęte specjalną promocją. Konkurs pozwoli stworzyć pierwszy katalog dobrych praktyk w turystyce wiejskiej, który przysłuży się podnoszeniu jakości usług i wzbogaceniu oferty w całej branży. Z dobrymi praktykami będzie się można zapoznać na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej, w artykułach prasowych i mediach społecznościowych.

Podziel się swoim doświadczeniem i pokaż magię polskiej wsi.

Więcej szczegółów po kilknięciu linku.

 


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech