Aktualności

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 01.04.2019 r. (tj. poniedziałek) posiedzenie Rady Programowej. Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 10:00.

Porządek posiedzenia Rady Programowej

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia, podjęcie uchwały.
 3. Omówienie zasad organizacji posiedzenia Rady Programowej.
 4. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków nr 1/2019 prowadzonego przez LGD:
  - omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru wniosków,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
  - omówienie weryfikacji wniosków dokonanej przez zespół,
  - głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR,
  - głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji,
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 5. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 1/2019.
 6. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 1/2019.
 7. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru wniosków 1/2019.
 8. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 1/2019.
 9. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 1/2019.
 10. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków nr 2/2019 prowadzonego przez LGD:
  - omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru wniosków,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
  - omówienie weryfikacji wniosków dokonanej przez zespół,
  - głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR,
  - głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji,
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 11. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 2/2019.
 12. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 2/2019.
 13. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru wniosków 2/2019.
 14. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 2/2019.
 15. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 2/2019.
 16. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy ZW a beneficjentami  dla operacji w ramach naboru wniosków nr 2/2017:
  - omówienie wniosków o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach naboru wniosków nr 2/2017,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny  i wyboru operacji,
  - ponowna ocena operacji w zakresie dotyczącym wnioskowanej zmiany umowy,
  - podjęcie uchwał.
 17. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy ZW a beneficjentem dla operacji w ramach naboru wniosków nr 7/2017:
  - omówienie wniosków o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach naboru wniosków nr 7/2017,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny  i wyboru operacji,
  - ponowna ocena operacji w zakresie dotyczącym wnioskowanej zmiany umowy,
  - podjęcie uchwał.
 18. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy ZW a beneficjentem dla operacji w ramach naboru wniosków nr 12/2018:
  - omówienie wniosku o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach naboru wniosków nr 12/2018,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny  i wyboru operacji,
  - ponowna ocena operacji w zakresie dotyczącym wnioskowanej zmiany umowy,
  - podjęcie uchwały.
 19. Wolne wnioski, dyskusja.
 20. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej LGD "Beskid Gorlicki"

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech