Aktualności

Działając na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” na dzień 30 stycznia 2018 r. (tj. wtorek) na godzinę 16:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach, przy ul. Bieckiej 3, sala konferencyjna nr 104.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbytego 27 października 2017 r.
 4. Nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia, podjęcie uchwały.
 5. Wybór uzupełniający Członka Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”:
 • Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
 • Prezentacja Kandydatów na Członka Rady Programowej,
 • Wybór Członka Rady Programowej (głosowanie tajne), podjęcie uchwały.
 1. Omówienie postępów w procesie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.
 2. Sprawy różne, wolne wnioski.
 3. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”.


W biurze LGD wyłożony jest do wglądu protokół z poprzedniego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Jednocześnie prosimy o uregulowanie składek członkowskich (24 zł). Przypominamy o nowym numerze rachunku bankowego: BGŻ BNP PARIBAS S.A  62 2030 0045 1110 0000 0427 5040 (wpłata składki z dopiskiem "składka członkowska").

Obecność członków Stowarzyszenia obowiązkowa. W przypadku niemożności  wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków prosimy o usprawiedliwienie nieobecności.

Zaproszenie POBIERZ


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech