Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

Spotkanie organizowane jest dla mieszkańców powiatu gorlickiego, potencjalnych beneficjentów, przedsiębiorców z obszaru LGD „Beskid Gorlicki” zainteresowanych składaniem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz Zachowanie dziedzictwa lokalnego ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 10 lutego 2022 r. (czwartek) w godz. 16.00-18.00 w sali obrad Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice.

W programie szkolenia:
- omówienie zasad przyznawania wniosków o przyznanie pomocy;
- omówienie kryteriów wyboru operacji;
- możliwość indywidualnych konsultacji.

Serdecznie zapraszamy!


 

Informacja pomocnicza dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy w związku z ogłoszonymi naborami wniosków w zakresie:

  1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Ogłoszenie 1/2022)
  2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego - Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach LSR (Ogłoszenie 2/2022)

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

przedstawiamy kilka ważnych informacji dotyczących dokumentacji aplikacyjnej:

INFORMACJA POMOCNICZA DO NABORU_1/2022_POBIERZ

INFORMACJA POMOCNICZA DO NABORU_2/2022_POBIERZ


 

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 28 stycznia 2022 r. ogłosiliśmy nabory wniosków w następujących zakresach:

  1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Ogłoszenie 1/2022)
  2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego - Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach LSR (Ogłoszenie 2/2022)

Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się w zakładce LSR 2014-2020 – Nabory – Nabory aktualne

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 14.02.2022 r. do 28.02.2022 r. 

Wszelkie informacje związane z naborem wniosków udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 18/352-65-76,  512-028-092 w godz. od 8:00 do 16:00.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach  kryteriów wyboru operacji.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!


 

Zapraszamy do zapoznania się z nowym zaktualizowanym harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Nowy harmonogram znajduje się w zakładce LSR 2014-2020 – Harmonogram naborów wniosków.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.


 

4 stycznia br. weszło w życie Rozporządzenie zmieniające warunki przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Oto najważniejsze zmiany:

  • wydłużenie terminu złożenia wniosku o płatność do 30 czerwca 2024 r.
  • zwiększenie limitu pomocy na jednego grantobiorcę do 110 tys. zł (było 100 tys. zł)
  • zwiększenie limitu pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu do 500 tys. zł (było 300 tys. zł);
  • zwiększenie wysokości maksymalnej kwoty pomocy na jedną operację do 500 tys. zł (nie dotyczy premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej)
  • zwiększenie limitu na operację własną LGD do 500 tys. zł (było 50 tys. zł)
  • wprowadzenie dodatkowego zakresu wsparcia tj. możliwości tworzenia koncepcji inteligentnych wsi w ramach projektów grantowych, w tym określenie warunków przyznania i wypłaty pomocy.

Rozporządzenie dostępne jest w zakładce LSR 2014-2020 - Legislacja PROW 2014-2020


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech