Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

W piątek 12-go sierpnia br. pracownicy biura LGD spotkali się z mieszkańcami gminy Biecz i okolic podczas lokalnej imprezy Kromer Festiwal zorganizowanej przez Gminę Biecz.

Pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki" informowali mieszkańców gminy o wdrażaniu LSR oraz o możliwościach pozyskania dotacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

LGD rozdysponowała ulotki informujące o zasadach przyznawania pomocy w ramach wdrażania LSR oraz materiały informacyjne o zrealizowanych projektach w ramach poprzedniego okresu programowania.

 


 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” zaprasza na stoisko informacyjne do Biecza w dniu 12 sierpnia br. (piątek) od godz. 12.00-16.00 na Rynek główny.

W ramach uroczystości KROMER FESTIWAL 2016 pracownicy biura LGD „Beskid Gorlicki” będą informować zainteresowanych mieszkańców obszaru LGD o głównych założeniach LSR na lata 2014-2020 oraz możliwościach otrzymania dofinansowania na realizację własnych pomysłów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Serdecznie zapraszamy!


 

Informujemy, że zostały opublikowane wzory formularzy dla poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z wymaganymi dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o dofinansowanie w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Wzory wniosków i formularzy znajdują się w zakładce LSR 2014-2020 - formularze wniosków.


 

Przypominamy, że od dnia dzisiejszego (01.08) Biuro LGD mieści się w Gorlicach, przy ulicy 11 Listopada 37.

Zapraszamy w godzinach od 8.00 do 16.00


 

Narodowy Instytut Dziedzictwa oferuje darmowe szkolenia z zakresu szeroko pojętego zarządzania dziedzictwem kulturowym (ochrona i opieka nad zabytkami, kształtowanie i ochrona krajobrazu kulturowego, środowiska przyrodniczego, ochrona niematerialnych wartości kulturowych i wiele innych).

Szkolenia adresowane są nie tylko do urzędników, ale i liderów lokalnych, muzeów i instytucji kultury, aktywnych organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, właścicieli ważnych zabytków. W przypadku urzędników – uczestnikami mogą być nie tylko osoby odpowiedzialne za dziedzictwo, ale też zagospodarowanie przestrzenne, rozwój gospodarczy, strategię, promocję itd. Zakres tematyczny szkolenia będzie ustalany indywidualnie z grupą szkoloną, m. in. wedle zgłoszonego zapotrzebowania tematycznego. Szkolenia odbyłyby się w Gorlicach w październiku bądź listopadzie br.

Czytaj więcej...
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech