Aktualności

Informujemy, iż w dniu 27 stycznia  br. o godz. 16:00 zakończyły się nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do biura LGD „Beskid Gorlicki” wpłynęło łącznie 62 wnioski, w tym:

  1. w ramach naboru 1/2020 w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych – 5 wniosków;
  2. w ramach naboru nr 2/2020 w zakresie Rozwoju działalności gospodarczej - 14 wniosków;
  3. w ramach naboru nr 3/2020 w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej - 26 wniosków;
  4. w ramach naboru nr 4/2020 w zakresie Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w zakresie świadczenia usług turystycznych – 0 wniosków;
  5. w ramach naboru nr 5/2020 w zakresie Rozwijania rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk – 1 wniosek;
  6. w ramach naboru nr 6/2020 w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego 5 wniosków;
  7. w ramach naboru nr 7/2020 w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  10 wniosków;
  8. w ramach naboru nr 8/2020 w zakresie Tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi – 1 wniosek;

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za zainteresowanie, życzymy powodzenia na dalszym etapie oceny!.


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech