Aktualności

Przypominamy, że 27 stycznia 2020 roku (poniedziałek) upływa termin zakończenia naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych (Ogłoszenie 1/2020)
  2. Rozwijanie działalności gospodarczej (Ogłoszenie 2/2020)
  3. Podejmowanie działalności gospodarczej (Ogłoszenie 3/2020)
  4. Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w zakresie świadczenia usług turystycznych (Ogłoszenie 4/2020)
  5. Rozwijanie rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk (Ogłoszenie 5/2020)
  6. Zachowanie dziedzictwa lokalnego (Ogłoszenie 6/2020)
  7. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Ogłoszenie 7/2020)
  8. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi (Ogłoszenie 8/2020)

Wnioski można składać do godziny 16:00.  Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane do godz. 16.00 – zostaną ocenione jako niezgodne z LSR a tym samym nie będą podlegały wyborowi.

Prosimy zatem o zarezerwowanie odpowiedniej ilości czasu na złożenie wniosku.

Czekamy na Was i Wasze pomysły! 


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech