Aktualności

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 16.10.2018 r. (tj. wtorek) posiedzenie Rady Programowej.

Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 14:00.

Porządek posiedzenia Rady Programowej

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy ZW a beneficjentem dla operacji w ramach naboru wniosków nr 1/2017:
  - omówienie wniosku o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach naboru wniosków nr 1/2017,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
  - ponowna ocena operacji w zakresie dotyczącym wnioskowanej zmiany umowy,
  - podjęcie uchwały.
 4. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umów o przyznaniu pomocy zawartych pomiędzy ZW a beneficjentami dla operacji w ramach naboru wniosków nr 8/2017:
  - omówienie wniosków o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umów o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach naboru wniosków nr 8/2017,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
  - ponowna ocena operacji w zakresie dotyczącym wnioskowanych zmian umów,
  - podjęcie uchwał.
 5. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy ZW a beneficjentem dla operacji w ramach naboru wniosków nr 9/2018:
  - omówienie wniosków o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umów o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach naboru wniosków nr 9/2018,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
  - ponowna ocena operacji w zakresie dotyczącym wnioskowanej zmiany umowy,
  - podjęcie uchwały.
 6. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umów o przyznaniu pomocy zawartych pomiędzy ZW a beneficjentami dla operacji w ramach naboru wniosków nr 10/2018:
  - omówienie wniosków o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umów o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach naboru wniosków nr 10/2018,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
  - ponowna ocena operacji w zakresie dotyczącym wnioskowanych zmian umów,
  - podjęcie uchwał.
 7. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy ZW a beneficjentem dla operacji w ramach naboru wniosków nr 11/2018:
  - omówienie wniosku o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach naboru wniosków nr 11/2018,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
  - ponowna ocena operacji w zakresie dotyczącym wnioskowanej zmiany umowy,
  - podjęcie uchwały.
 8. Wolne wnioski, dyskusja.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej LGD "Beskid Gorlicki"


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech