Aktualności

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 10.02.2018 r. (tj. sobota) posiedzenie Rady Programowej.

Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 8:00.

Porządek posiedzenia Rady Programowej:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia, podjęcie uchwały.
  3. Omówienie zasad organizacji posiedzenia Rady Programowej.
  4. Ocena wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru wniosków nr 1/2018/G prowadzonego przez LGD:
  • omówienie wniosków o powierzenie grantu, złożonych w ramach naboru wniosków,
  • wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
  • głosowanie w sprawie wstępnej oceny wniosków,
  • głosowanie w sprawie oceny zgodności zadania z LSR,
  • głosowanie w sprawie oceny zadań według kryteriów wyboru grantobiorców,
  • głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.

    5. Sporządzenie i zatwierdzenie listy zadań ocenionych według kryteriów wyboru grantobiorców w ramach naboru 1/2018/G.
    6. Wolne wnioski, dyskusja.
    7. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech